Arbete DNSSEC

Avklarat

2012-02-29 23:53: Sedan tidigare aviserad störning i hanteringen av DNSSEC-säkrade domäner har vi arbetat med att återställa tjänsten. Arbetet fortsätter och kommer eventuellt leda till ytterligare störningar för dessa domäner. Vi ber om ursäkt för detta.

2012-03-02 07:19: Arbetet har nu kommit till en punkt där inga störningar bör uppstå på grund av ändringarna som görs. Det är fortfarande ytterligare åtgärder kvar att genomföra innan tjänsten är helt i normal drift igen.

2012-03-19 17:48: Domäner som hade DNSSEC aktivt innan störningen uppstod har nu automatiska uppdateringar av zondata. Signering av domäner som nyligen aktiverade DNSSEC fungerar inte med automatik ännu.