Störning Loopiasecure och LoopiaDNS.com

Avklarat

2018-09-04 16:40:Vi upplever just nu en störning på tjänsterna loopiasecure (ssl) och loopiadns.com (Temporär adress)
Tekniker felsöker. Observera att Support i nuläget ej kan ge ett estimat när dessa tjänster återkommer att fungera.

Åtgärd för störning har implementerats, båda tjänster kommer inom en till två timmar att fungera igen.