Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Torsdagen den 6 september utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Thursday, September 6 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance starts

03:00: Underhållet avklarat / Maintenance complete