Planerat underhåll kundzon / Planned maintenance customer zone

Avklarat

Idag 2018-07-30 mellan 23:00 och midnatt så kommer vi att utföra underhåll som påverkar hemsideadministration via Loopia kundzon.

Today 2018-07-30 between 23:00 and midnight we will conduct maintenance affecting administration of websites through Loopia customer zone.

23:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

00:05 Underhåll slutfört / Maintenance completed