Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 8 augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 8 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Uppdatering 09:05: Underhållet är inte avslutat, så snart underhållet är avslutat kommer man kunna administrera sina domännamn igen.

Update 09:05, The maintenance is not completed, as soon as the maintenance is completed, you will be able to administrate your domains again.