Akut underhåll, Unix-web / Emergency maintenance, Unix-web

Avklarat

2017-05-08 09:37: Ett akut underhåll utförs just nu på Unix-web, vilket kan innebära att vissa hemsidor inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on the oldUnix-web, which might cause that some websites to be temporarily not available. We are working actively to make them available again.