Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med undantag för apache22, mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all UNIX web servers, with exception to apache22, between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended