Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Ondag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:10 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended