Planerat underhåll av listade tjänster / Planned maintenance of listed services

Avklarat

Torsdagen den 12:e april utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, April 12 there will be a maintenance window for services listed below between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Windows
– UNIX-webb
– MySQL
– phpMyAdmin
– Formmail
– Loopia.se/com/no/rs

00:01: Maintenance begins.

02:00 Maintenance is done.