Ny IP-adress för webmail.loopia.se // New IP address for webmail.loopia.se

Avklarat

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om trafiken för Webmail för att öka prestandan och lägga till stöd för IPv6. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et webmail.loopia.se till att peka mot de nya servrarna och de webmail-subdomäner som pekar mot våra tidigare servrar.

Hur påverkar det mig som kund?

För de flesta kunder uppdateras DNS-inställningarna automatiskt. Använder du en annan registrar eller andra namnservrar än Loopia och pekar en subdomän mot IP-adressen ‘194.9.95.85’ (eller ‘194.9.95.88’) behöver du dock göra något av följande senast 2018-05-08:

  • Uppdatera subdomänens DNS-record till att vara ett CNAME-record som pekar mot
    ‘webmail.loopia.se.’ (rekommenderas).
  • Uppdatera subdomänens A-record till ‘93.188.1.68’ och ‘93.188.1.69’.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.95.85’ (och ‘194.9.95.88’) till webmail.loopia.se kommer att tas ur bruk den 08 maj 2018 och att du behöver följa ovanstående instruktioner för att din webmails-anslutning ska fortsätta fungera.


We have recently installed new servers with higher performance and IPv6 support to take care of the Webmail traffic. Along with this, we have updated the DNS record webmail.loopia.se to point at the new servers and the webmail subdomains that point at our previous servers.

How does this affect me as a customer?

The DNS settings are updated automatically for most customers. If you are using a different domain provider or other name servers than Loopia’s and points a subdomain towards the IP address ‘194.9.95.85’ (or ‘194.9.95.88’), you will have to perform one of the following options no later than May 08, 2018.

  • Update the subdomain’s DNS record to be a CNAME record that points towards
    ‘webmail.loopia.se.’ (recommended).
  • Update the subdomain’s A record to ‘93.188.1.68’ and ‘93.188.1.69’.

Please note that the old IP address ‘194.9.95.85’ (and ‘194.9.95.88’) to webmail.loopia.se will be discontinued on May 08, 2018 and that you need to follow the instructions above to keep your webmail connection running.