Störning loopia.se / disruption loopia.se

Avklarat

Just nu pågår en störning för loopia.se, tekniker undersöker

Right now an unexpected disruption is affecting loopia.se, technicians are investigating.