Underhåll av .SE- och .NU-domäner/Maintenance of .SE and .NU domains

Avklarat

2018-04-13: Underhållet är framskjutet på obestämd tid av IIS. Det betyder att alla domännamn, beställningar och ändringar kommer att fungera som vanligt även under perioden 20-23 april. / The maintenance has been indefinitely postponed by IIS. This means that all domain names, orders and changes will work as usual on April 20-23.

Från och med den 20 april kl 17 till och med den 23 april kl 09 sker ett underhåll av .SE- och .NU-domäner hos IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Domännamnen kommer att fungera som vanligt men det kommer inte vara möjligt att genomföra beställningar eller ändringar så som namnserverbyten, transfers eller överlåtelser medan underhållet pågår.

From April 20 at 5 pm to April 23 at 9 am, a maintenance of .SE and .NU domains will be performed by IIS (the Internet Foundation in Sweden). Domains will function normally but it will not be possible to make any orders or changes such as name server changes or transfers while the maintenance is ongoing.