Akut underhåll kundzon etc / Emergency maintenance customer zone etc

Avklarat

2018-04-02 19:30: Akut underhåll som påverkar bland annat kundzonen kommer att utföras med start 20:15. Underhållet beräknas vara slutfört innan 21:00.

Emergency maintenance which will affect the customer zone and other small services will be conducted starting 20:15. Estimated finish is 21:00.

2018-04-02 21:00: Underhållet tar längre tid än beräknat, beräknad sluttid är nu 22:00.

Maintenance takes longer than expected. New estimated finish is now 22:00.

2018-04-02 22:00: Underhållet slutfört / maintenance completed.