Planerad förändring, MySQL / Planned change, MySQL

Avklarat

Tisdag den 20:e Mars utförs en förändring gällande MySQL-servern s117.loopia.se mellan 00:01-06:00. Servern kommer att få en ny ip-adress som kommer att bli 93.188.1.13, om någon av era hemsidor använder den gamla ip-adressen (194.9.94.58) så måste ni byta denna manuellt. Använder ni er av hostname, s117.loopia.se, så kan ni fortsätta använda denna.

On Tuesday, March 20 there will be a change regarding the MySQL server s117.loopia.se between 00:01-06:00. The server will get a new ip address which will be 93.188.1.13, if any of your websites are using the old ip address (194.9.94.58) you must change this manually to the new ip. If you are using the hostname, s117.loopia.se, you can continue as usual without any change.

2018-03-20 00:01: Arbetet påbörjas.

2018-03-20 01:20: Arbetet avslutat.