Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 15 mars utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, March 15 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started
02:25 Arbete avslutat / Maintenance ended