Migrering av MySQL-server mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 och mysql18.citysites.se / Migration of MySQL server mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 and mysql18.citysites.se

Avklarat

Lördagen den 10 mars migreras MySQL-servrarna mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 och mysql18.citysites.se från CitySites till Loopia mellan kl 00:01-06:00. Under migreringen är MySQL-servrarna tidvis inte tillgängliga.

On Saturday, March 10 we will migrate MySQL servers mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 and mysql18.citysites.se from CitySites to Loopia between 00:01-06:00. During the migration, the MySQL servers might at times be temporarily unavailable.

00:01: Migration begins

01:00: Migration is done