Planerat underhåll, nätverk / Planned maintenance, network

Avklarat

Tisdagen den 6:e Mars mellan 00:01 – 06:00 kommer vi utföra underhåll på nätverket som kommer innebära störningar/nedtid på samtliga tjänster. Gällande DNS så kommer tjänsten fortsatt vara uppe, men eventuella ändringar kan bli fördröjda.

On Tuesday, 6th of March between 00:01 – 06:00 there will be a maintenance window for our network which will result in disturbances/downtime for all services. DNS will however still be up, but any changes might get delayed.

00:01: Maintenance begins

02:00: Maintenance is done