Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 7 mars utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, March 7 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.