Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Måndagen den 12 februari utförs underhåll av nedan listade MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Databaser på dessa servrar kommer att få avbrott under tiden för underhållet.

On Monday, February 12 there will be a maintenance window for MySQL servers listed below between 00:01-06:00. Databases on these servers will have interruptions during the maintenance.

* s13
* s181
* s201
* s175
* s304
* s383
* s349
* s315
* s117

00:01: Maintenance begins

02:40: Maintenance is done