Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdag den 8 februari utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 8 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins

00:25: Maintenance is done