Akut underhåll, mailmiljön / Emergency maintenance, e-mail service

Avklarat

2018-02-05 15:45: Ett akut underhåll utförs just nu på mailmiljön vilket kan innebära att man inte kan skicka eller kontrollera e-postmeddelanden. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra det tillgängligt igen.

We are currently performing an emergency maintenance on our e-mail service, which means you will not be able to log in or send e-mail messages. We are working actively to make it available again.

16:15: Underhållet slutförs // Maintenance is done.