Migrering av MySQL-server mysql03.citysites.se och mysql04.citysites.se / Migration of MySQL server mysql03.citysites.se and mysql04.citysites.se

Avklarat

Torsdagen den 8 februari migreras MySQL-servrarna mysql03.citysites.se och mysql04.citysites.se från CitySites till Loopia mellan kl 00:01-06:00. Under migreringen är MySQL-servrarna tidvis inte tillgängliga.

On Thursday, Februari 8 we will migrate MySQL servers mysql03.citysites.se and mysql04.citysites.se from CitySites to Loopia between 00:01-06:00. During the migration, the MySQL servers might at times be temporarily unavailable.

00:01: Migration begins

01:10: Migration is done