Migrering av MySQL-server mysql02.citysites.se och mysql16.citysites.se / Migration of MySQL server mysql02.citysites.se and mysql16.citysites.se

Avklarat

Onsdagen den 7 februari migreras MySQL-servrarna mysql02.citysites.se och mysql16.citysites.se från CitySites till Loopia mellan kl 00:01-06:00. Under migreringen är MySQL-servrarna tidvis inte tillgängliga.

On Wednesday, Februari 7 we will migrate MySQL servers mysql02.citysites.se and mysql16.citysites.se from CitySites to Loopia between 00:01-06:00. During the migration, the MySQL servers might at times be temporarily unavailable.

00:01: Migrations begins.

01:40: Migration is done.