Category Archives: Planerat underhåll

Underhåll VPS-plattform / Maintenance VPS platform

Avklarat

Torsdagen den 11 januari utförs underhåll av vår VPS-plattform mellan 23:00-06:00. En nedtid på ca 30-60 minuter per VPS är planerad samt en omstart av alla VPSer. Medan underhållet pågår är det inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon eller att installera en ny VPS.

On Thursday, January 11 there will be a maintenance window for our VPS platform between 23:00-06:00. A downtime of approximately 30-60 minutes per VPS is planned, as well as a reboot of all VPS. During the maintenance, it is not possible to modify your VPS in Loopia Customer Zone, nor possible to install a new VPS.

00:30: Arbetet avklarat. / Maintenance complete.

Ny IP-adress för ftpcluster.loopia.se // New IP address for ftpcluster.loopia.se

Avklarat

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om trafiken för FTP för att öka prestandan och lägga till stöd för IPv6. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et ftpcluster.loopia.se till att peka mot de nya servrarna och de FTP-subdomäner som pekar mot våra tidigare servrar.

Hur påverkar det mig som kund?

För de flesta kunder uppdateras DNS-inställningarna automatiskt. Använder du en annan registrar eller andra namnservrar än Loopia och pekar en subdomän mot IP-adressen ‘194.9.94.127’ behöver du dock göra något av följande senast 2018-01-15:

  • Uppdatera subdomänens DNS-record till att vara ett CNAME-record som pekar mot
    ‘ftpcluster.loopia.se’ (rekommenderas).
  • Uppdatera subdomänens A-record till ‘93.188.1.110’.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.94.127’ till ftpcluster.loopia.se kommer att tas ur bruk den 15 januari 2018 och att du behöver följa ovanstående instruktioner för att din FTP-anslutning ska fortsätta fungera.


We have recently installed new servers with higher performance and IPv6 support to take care of the FTP traffic. Along with this, we have updated the DNS record ftpcluster.loopia.se to point at the new servers and the FTP subdomains that point at our previous servers.

How does this affect me as a customer?

The DNS settings are updated automatically for most customers. If you are using a different domain provider or other name servers than Loopia’s and points a subdomain towards the IP address ‘194.9.94.127’, you will have to perform one of the following options no later than January 15, 2018.

  • Update the subdomain’s DNS record to be a CNAME record that points towards
    ‘ftpcluster.loopia.se’ (recommended).
  • Update the subdomain’s A record to ‘93.188.1.110’.

Please note that the old IP address ‘194.9.94.127’ to ftpcluster.loopia.se will be discontinued on January 15, 2018 and that you need to follow the instructions above to keep your FTP connection running.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdagen den 10 maj utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-02:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 10 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-02:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-05-10 00:01 Arbetet påbörjas / Maintenance starting

2017-05-10 02:50 Webbserver s505 fungerar inte efter underhållet, tekniker felsöker / Web server s505 doesn’t work after maintenance, technicians are investigating

2017-05-10 03:50 Arbetet avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll MySQL / Planned maintenance MySQL

Avklarat

Onsdag den 3 Maj, 06:00 utförs ett underhåll av mysql-server s175, vilket beräknas ta upp till en timma. Servern kommer vara otillgänglig tills att underhållet är genomfört.

On Wednesday May 3, there will be a maintenance window for MySQL server s175, the maintenance may take up to an hour to complete. The server will be unreachable during maintenance.

Torsdag den 4e Maj utförs underhåll på övriga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Även här kommer underhållet göra varje enskild server otillgänglig upp till en timma.

On Thursday May 4, 00:01-06:00 there will be a maintenance window for the remaining MySQL servers, each server may be unreachable for up to one hour.

2017-05-03, 06:25 Underhåll av s175 påbörjat / Maintenance of s175 started.

2017-05-03, 06:50 Underhåll av s175 avslutat / Maintenance of s175 ended.

2017-05-04, 00:10 Underhåll påbörjat / Maintenance started.

2017-05-04, 05:55 Underhåll avslutat / Maintenance ended.

Planerat underhåll MySQL / Planned maintenance MySQL

Avklarat

Onsdag den 26 April och Torsdag den 27e April utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor till dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday April 26, and Thursday April 27 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites to these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-04-26 00:01 Arbetet påbörjas / Maintenance starting

2017-04-26 03:30 Arbetet avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll på VPS-plattformen

Avklarat

Den 2 juli så kommer det att ske ett underhåll för vår VPS-plattform. Underhållet planeras pågå mellan 22:00 och 00:00. En nertid på cirka en minut per VPS är planerad, samtliga VPSer kommer även att startas om.

Under denna period är det även inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon, inte heller installera nya VPSer.

Planerat underhåll på VPS plattformen

Avklarat

Den 24 juni till 25 juni så kommer det att ske ett underhåll för vår VPS-plattform. Underhållet planeras pågå mellan klockan 22:00 (24 juni) till klockan 02:00 (25 juni). En nertid på cirka en minut per VPS är planerad samt en omstart utav alla VPSer.

Under denna period är det även inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon, inte heller installera nya VPSer.

Uppdatering: Underhållet är nu klart och vi rekommenderar alla att kontrollera att sin VPS fungerar korrekt, om eventuella problem dyker upp så skicka ett e-post till support@loopia.se för vidare felsökning.

Underhåll, servermiljö

Avklarat

2013-09-20: Ett större arbete med servermiljön planeras till onsdagen 2013-10-02 med start 18:00. Arbetet är sådant att samtliga tjänster kan komma påverkas, även om vårt yttersta görs för att eventuella störningar skall vara minimala. Arbetet beräknas pågå till torsdag morgon 2013-10-03 05:00, men vi hoppas kunna bli klara tidigare än så.

2013-09-22: UPPDATERING: Det har framkommit att förarbete behöver göras, vilket kommer påbörjas imorgon måndag runt 07:00 och pågå i upp till två dygn. Medan arbetet genomförs kan prestandan komma sjunka på delar av servermiljön. Vi beklagar detta och kommer att arbeta så skyndsamt som möjligt.

2013-09-23: Förarbetet kunde göras utan att någon tjänst påverkades.

2013-10-03: Arbetet i vår servermiljö kunde göras utan att någon tjänst påverkades.

Underhåll .se domäner

Avklarat

2013-06-09: Tisdagen den 11:e juni så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.