Category Archives: Tillfällig störning

Störning: Kundzon

Avklarat

2018-03-28 07:30: Vi upplever just nu en störning på vår kundzon. Det medför att den just nu kan vara svår att logga in på. Tekniker felsöker.

2018-03-28 08:20: Störningen är nu avklarad.

Kö på inkommande/utgående e-post

Avklarat

2017-12-07 07:30: Våra tekniker undersöker just nu en e-postkö på inkommande/utgående meddelanden.

2017-12-07 07:55: Den tidigare e-postkön är nu hanterad och tjänsten skall åter fungera normalt.

Mailkö på inkommande/utgående e-post

Avklarat

2017-11-27: 08:00 Just nu är det en stor mängd nyhetsbrev och reklam som skickas ut, som resultat av detta har det bildats en kö på våra inkommande/utgående mailservrar. Det tar därför längre tid än vanligt att få brev levererade. Våra tekniker jobbar på att minimera kön så fort som möjligt. Observera att vi i nuläget ej kan ange en tidpunkt när det är löst och supporten har ej mer info än den som finns här i nuläget.

2017-11-27 13:30: Felet är lokaliserat till systemets lastbalanserare som i nuläget har en störning och ej kan fungera med full kapacitet. Tekniker jobbar med att lösa detta.

2017-11-27 15:00: Arbetet fortgår och teknikerna jobbar oavbrutet vidare. Meddelanden levereras i nuläget men dessvärre i en långsam takt.

2017-11-27 16:30: I nuläget kommer dessvärre köerna ej att vara bearbetade under eftermiddagen. Fördröjningen kan komma fortgå under kvällen/natten. Meddelanden levereras men fortfarande i en långsam takt. Observera att vi i nuläget ej kan ange en tidpunkt när det är löst och supporten har ej mer info än den som finns här i nuläget.

2017-11-27 17:15: Köerna minskar i takt med att meddelanden levereras. Kön är dock fortsatt stor och kommer att bearbetas vidare under kväll/natt.

2017-11-27 20:50: Systemet processar fortfarande de köer som uppstått under dagen. Om inget oförutsett händer bör samtliga köade meddelanden ha levererats under natten/morgonen.

Samtliga meddelanden som inkommer eller skickas kommer att levereras, dessa köas upp just nu och levereras sedan ut/in till mottagaren.

Right now there’s a large amount of newsletters and ads coming through our mailservers which have caused a buildup in mail queue for incoming/outgoing mail. Because of this there is a delay to receiving mail. Our technicians are working towards decreasing the queue as fast as possible.

2017-11-27 23:05: Samtliga köer är processade och e-postsystemet är åter i normal drift.

Driftstörning BankID

Avklarat

2018-01-09 12:15: Vi har för närvarande en driftstörning på BankID-tjänsten. Störningen innebär att det kan vara problem med att logga in och/eller signera via BankID. Tekniker felsöker.

2018-01-09 13:40: Enligt rapporter så drabbar detta just nu specifikt Teliakunder.