Category Archives: Uncategorized

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 16 augusti utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, August 16 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

Planerat underhåll cron / Planned maintenance cron

Avklarat

Onsdagen den 8:a Augusti mellan 14:00 och 15:00 utförs underhåll av vår cron-tjänst. Vissa cron-jobb kommer under perioden inte att köras.

On Wednesday, August 8th between 2:00PM-3PM there will be a maintenance window for the cron service. Some cron jobs will during the maintenance will not run.

14:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

14:35 Underhåll avklarat / Maintenance done

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 8 augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 8 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Uppdatering 09:05: Underhållet är inte avslutat, så snart underhållet är avslutat kommer man kunna administrera sina domännamn igen.

Update 09:05, The maintenance is not completed, as soon as the maintenance is completed, you will be able to administrate your domains again.

Planerat underhåll kundzon / Planned maintenance customer zone

Avklarat

Idag 2018-07-30 mellan 23:00 och midnatt så kommer vi att utföra underhåll som påverkar hemsideadministration via Loopia kundzon.

Today 2018-07-30 between 23:00 and midnight we will conduct maintenance affecting administration of websites through Loopia customer zone.

23:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

00:05 Underhåll slutfört / Maintenance completed

Planerat underhåll e-postsystem / Planned maintenance email service

Avklarat

Torsdagen 2018-07-26 mellan klockan 00:01 och 06:00 kommer vi att utföra underhåll på vårt e-postsystem och under tiden för underhållet kommer tjänsten att stundvis vara otillgänglig.

On the Thursday 2018-07-26 we will conduct maintenance on out email service between 00:01 and 06:00. During the maintenance the service will be unavailable one or several times.

00:01 Underhåll påbörjat / Maintenance started

03:25 Underhåll avslutat / Maintenance ended

Avbrott MySQL-Server s687

Avklarat

10:40: MySQL server s687 is currently unavailable, technicians are working to get it online as soon as possible.

10:40: MySQL-server s687 är för tillfället otillgänglig, tekniker arbetar med att få tillbaka servern så fort som möjligt.

11:00: Störningen är nu åtgärdad.

Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdag den 19:e juli utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, July 19th there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-06:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– phpMyAdmin
– Loopia API
– Formmail
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*
– ftpcluster.loopia.se

00:01: Maintenance begins.

02:00: Maintenance is done.

Planerat underhåll, MariaDB och MySQL / Planned maintenance, MariaDB and MySQL

Avklarat

Torsdag den 19:e juli utförs underhåll av samtliga MariaDB och MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, July 19th there will be a maintenance window for all MariaDB and MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

02:30: Maintenance is done.

Akut underhåll av s424 / Emergency maintenance of s424

Avklarat

Klockan 09:00 idag (2018-07-11) kommer det att ske ett akut underhåll av webbserver s424, hemsidor på denna server kommer vara onåbara upp till 30 minuter efter avbrott.

An emergency maintenance will occur at 09:00 today (2018-07-11) of web server s424, website of this server will be unreachable for up to 30 minutes from the start of interruption.

09:10: Maintenance is done.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdag den 12 juli utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday July 12 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

03:30: Underhållet avklarat / Maintenance complete