Category Archives: Uncategorized

Störning: Kundzon

Avklarat

2017-11-21 15:20: Vi upplever just nu en störning på vår kundzon. Det medför att den just nu kan vara svår att logga in på. Tekniker felsöker.

2017-11-21 17:20: Störningen ska nu vara löst och kundzonen ska åter vara tillgänglig.

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdagen den 23 november utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 23 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:00: Underhåll avklarat / Maintenance complete

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 23 november utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 23 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:00: Underhåll avklarat / Maintenance complete

Planerat underhåll, UNIX-webb och CRON / Planned maintenance, UNIX web and CRON

Avklarat

Tisdagen den 21:a november mellan 07:30 och 08:00 utförs underhåll av webbservrarna s586, s636, s637 och s638 samt vår cron-tjänst. Hemsidor som ligger på webbservrarna kommer få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet. Vissa cron-jobb kommer under perioden inte att köras.

On tuesdag, November 21th between 7:30AM-8PM there will be a maintenance window for the webservers s586, s636, s637 and s638 as well as on the cron service. Websites on the webservers will have one or more short interruptions during the maintenance. Some cron jobs will during the maintenance will not run.

07:59 Underhållet är slutfört.

Störning: Webblagring

Avklarat

2017-11-15 15:45: Vi har just nu en störning på vår webblagring. Det medför att sidor på denna kan ha långa laddtider eller endast svara med ett felmeddelande. Tekniker felsöker.

2017-11-15 16:00: En controller i vår webblagring har just nu en störning. Då systemet är redundant har andra delar tagit över. Under denna process skedde en låsning varav sidor en kort stund fick ett felmeddelande. Samtliga sidor bör nu åter fungera och tekniker arbetar med den fallerande controllern.

2017-11-15 19:20: Lagringssystemet är åter i normal drift.

Planerat underhåll, UNIX-webb, Autobahn och FTP / Planned maintenance, UNIX web, Autobahn, and FTP

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av samtliga UNIX-webb, autobahn och FTP-servrar mellan 00:01-01:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for all UNIX web, autobahn and FTP-servers between 00:01-01:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:00: Maintenance is done.

Planerat underhåll, s48 och s613 / Planned maintenance, s48 and s613

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av s48 och s613 mellan 00:01-03:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for s48 and s613 between 00:01-03:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:05: Maintenance of s48 is done.

02:55: Maintenance of s613 is done.

Akut underhåll, s613 / Emergency maintenance, s613

Avklarat

2017-11-14 06:45: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver s613 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server s613, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

07:15: Underhållet avklarat / Maintenance is complete

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:30: Maintenance is done.

Störning UNIX

Avklarat

2017-11-10:  Vi har just nu en störning på våra UNIX-servrar. Det medför att webbsidor stundtals slutar fungera. Tekniker arbetar för närvarande med att lösa detta.

We are currently experiencing a disturbance regarding our UNIX-platform. Pages can be unreachable at times during this time. Our technicians are working on resolving the issue.

2017-11-11: Teknikerna har installerat en fix som ska motverka dessa korta avbrott. Sidor på UNIX-plattformen ska nu ej få dessa intermittenta avbrott längre.