Category Archives: Uncategorized

Akut underhåll, Unix-web / Emergency maintenance, Unix-web

Avklarat

2017-05-08 09:37: Ett akut underhåll utförs just nu på Unix-web, vilket kan innebära att vissa hemsidor inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on the oldUnix-web, which might cause that some websites to be temporarily not available. We are working actively to make them available again.

 

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med undantag för apache22, mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all UNIX web servers, with exception to apache22, between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Onsdag den 9e Maj utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

04:15 Arbete avslutat / Maintenance ended

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Ondag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:10 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended

Akut underhåll av s640 och s691 / Emergency maintenance of s640 and s691

Avklarat

Klockan 10:00 idag (2018-04-30) kommer det att ske ett akut underhåll av webbserver s640 och s691, hemsidor på denna server kommer vara onåbara upp till 30 minuter efter avbrott.

An emergency maintenance will occur at 10:00 today (2018-04-30) of web server s640 and s691, website of this server will be unreachable for up to 30 minutes from the start of interruption.

09:55: Arbetet påbörjas / Maintenance started

10:10: Arbetet slutfört / Maintenance is done

Borttagning av TLSv1/TLSv1.1 för loopia.se/loopia.com/loopia.rs/loopia.no

Avklarat

Stöd för TLSv1 och TLSv1.1 har tagits bort för loopia.se/no/com/rs.

Om ni erfarar problem att ansluta till ovan nämnda sidor, behöver ni se till att uppdatera webbläsaren till att klara av TLSv1.2.

Äldre e-postklienter som använder sig av autodiscover.loopia.com kan också behöva uppdateras i det fall att klienten inte klarar av TLSv1.2.

Support for TLSv1 and TLSv1.1 have been removed for loopia.se/no/com/rs.

If you encounter connectivity issues to the sites above, update your browsers to a version that supports TLSv1.2.

Older e-mail clients who make use of autodiscover.loopia.com may also need to upgrade, in case the software does not support TLSv1.2.

Ny IP-adress för LoopiaAPI // New IP address for LoopiaAPI

Avklarat

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om LoopiaAPI. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et api.loopia.se och api.loopia.rs till att peka mot de nya servrarna.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.94.162’ (och ‘194.9.95.55’) till LoopiaAPI kommer att tas ur bruk den 08 maj 2018.


We have recently installed new servers to take care of the LoopiaAPI. Along with this, we have updated the DNS record api.loopia.se and api.loopia.rs to point at the new servers.

Please note that the old IP address ‘194.9.94.162’ (and ‘194.9.95.55’) to LoopiaAPI will be discontinued on May 08, 2018.

Driftstörning

Avklarat

2018-04-22 06:15: En driftstörning som påverkar samtliga eller delar av våra tjänster har uppstått. Felsökning pågår.

2018-04-22 07:00: Felsökning pågår fortfarande.

2018-04-22 08:00: De flesta av våra tjänster är nu uppe i normal drift. Några webservrar är fortfarande otillgängliga, felsökning pågår.

2018-04-22 08:40: Alla tjänster är åter i normal drift men vi har en del mailkö på utgående e-post som vi arbetar med att få bort. Vi fortsätter bevaka alla system.

 

2018-04-22 06:15: We have a disruption on some or all of our services. Troubleshooting in progress.

2018-04-22 08:40: All services are back in normal operation but we still have some queue on outgoing emails.

Oplanerat underhåll av s407 / Unplanned maintenance of s407

Avklarat

2018-04-16 09:30: Just nu sker ett oplanerat underhåll av webbserver s407, hemsidor på denna server kommer vara onåbara upp till 30 minuter efter avbrott.

An unplanned maintenance is in progress of web server s407, website of this server will be unreachable for up to 30 minutes from the start of interruption.

2018-04-16 09:45: Maintenance is done!

Störning Webbmail

Avklarat

2018-04-12 10:30: Vi upplever just nu en störning på webbmailen. Användare kan att logga in och de som loggat in kan få upp ett felmeddelande och loggas ut igen.

2018-04-12 16:30: Störningen är nu löst. Skulle man firtfarande uppleva problem i webbmailen kan man testa att tömma sin webbläsares cache (temporära filer) och sedan ladda om sidan.

Sen denna guide om hur du snabbt och enkelt kan använda din epost hos Loopia via valfritt e-postprogram: https://support.loopia.se/wiki/e-postklienter/