Störning registrering och hantering av .SE / .NU-domäner

Avklarat

2021-01-21 10:30: En störning har uppstått på tjänsten för registrering och hantering av .SE- och .NU-domäner vilket kan orsaka fördröjningar vid registrering och administration av dessa domäntyper i ditt konto.
Det betyder att du i nuläget tex ej kan:

  • Registrera .se/.nu-domäner (dessa läggs på kö och kommer att genomföras när störningen är löst)
  • Byta namnservrar för .se/.nu
  • Byta ägare för .se/.nu
  • Göra en transfer av .se/.nu
  • Erhålla en flyttkod för .se/.nu

    Störningen är nu löst.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 20 Januari utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, January 20 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdagen den 13:e januari utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, January 13th there will be a maintenance window for all UNIX web servers servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Onsdagen den 13:e januari utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, January 13th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.