Planerat underhåll hemsideadministration / Planned maintenance website administration

Avklarat

På torsdagen 2021-03-04 mellan 22:00 och 23:00 kommer vi att utföra planerat underhåll på system som rör hemsideadmistration via Loopia Kundzon. Korta störningar kan förekomma under tiden för underhållet.

On Thursday 2021-03-04 between 22:00 and 23:00 we will conduct planned maintenance on systems for website administration through Loopia Customer zone. During the maintenance there might be short disruptions.

2021-03-04 22:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

2021-03-04 23:00 Underhåll avslutat / Maintenance ended

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 3 Mars utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, Mars 3 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdagen den 25:e februari utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 25th there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-04:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– phpMyAdmin
– LoopiaAPI
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*
– SSH-service

00:01: Maintenance begins.

01:15: Maintenance is done.

Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Torsdagen den 25:e februari utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 25th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 00:01-04:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

00:15: Maintenance is done.