Underhåll lagringssystem / Maintenance storage systems

Planerat driftunderhåll

Under natten mot tisdagen 2021-10-26 kommer vi att utföra underhåll på våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Vi kommer att starta vid 00:01 och arbetet beräknas vara färdigt innan klockan 06:00. Underhållet beräknas inte påverka några av våra tjänster.

On Tuesday, October 26 there will be a maintenance window for our email and website storage systems. The maintenance will start at 00:01 and is expected to be finished before 06:00. This maintenance should not affect any of our services.

Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 27 Oktober utförs underhåll av .eu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, October27 there will be a maintenance window for .eu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Databasstörning/Database disruption

Avklarat

2021-10-19

Vi har för närvarande en driftstörning på databasservern s531, tekniker felsöker.

We currently have an operational disruption on the database server s531.

2021-10-19 16:40

Störningen är åtgärdad och servern har återgått till normalt bruk.

The disruption has been resolved and the server has resumed nominal functionality.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 20 Oktober utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, October 20 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Onsdagen den 13:e oktober utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, October 13th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.