Ny IP-adress för ftpcluster.loopia.se // New IP address for ftpcluster.loopia.se

Planerat driftunderhåll

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om trafiken för FTP för att öka prestandan och lägga till stöd för IPv6. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et ftpcluster.loopia.se till att peka mot de nya servrarna och de FTP-subdomäner som pekar mot våra tidigare servrar.

Hur påverkar det mig som kund?

För de flesta kunder uppdateras DNS-inställningarna automatiskt. Använder du en annan registrar eller andra namnservrar än Loopia och pekar en subdomän mot IP-adressen ‘194.9.94.127’ behöver du dock göra något av följande senast 2018-01-15:

  • Uppdatera subdomänens DNS-record till att vara ett CNAME-record som pekar mot
    ‘ftpcluster.loopia.se’ (rekommenderas).
  • Uppdatera subdomänens A-record till ‘93.188.1.110’.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.94.127’ till ftpcluster.loopia.se kommer att tas ur bruk den 15 januari 2018 och att du behöver följa ovanstående instruktioner för att din FTP-anslutning ska fortsätta fungera.


We have recently installed new servers with higher performance and IPv6 support to take care of the FTP traffic. Along with this, we have updated the DNS record ftpcluster.loopia.se to point at the new servers and the FTP subdomains that point at our previous servers.

How does this affect me as a customer?

The DNS settings are updated automatically for most customers. If you are using a different domain provider or other name servers than Loopia’s and points a subdomain towards the IP address ‘194.9.94.127’, you will have to perform one of the following options no later than January 15, 2018.

  • Update the subdomain’s DNS record to be a CNAME record that points towards
    ‘ftpcluster.loopia.se’ (recommended).
  • Update the subdomain’s A record to ‘93.188.1.110’.

Please note that the old IP address ‘194.9.94.127’ to ftpcluster.loopia.se will be discontinued on January 15, 2018 and that you need to follow the instructions above to keep your FTP connection running.

Akut underhåll, Windows / Emergency maintenance, Windows

Avklarat

2017-12-14 00:00: Ett akut underhåll utförs just nu på samtliga Windows IIS-servrar, vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on all Windows IIS, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

04:11 Arbete avslutat / Maintenance finished

Störning webblagring

Avklarat

2017-12-12 11:40: Vi har just nu en störning på vår webblagring (det system som lagrar filer för webbsidor). Det medför att sidor i nuläget kan få längre laddtider eller att meddelande om att de ej nås (502 Bad Gateway) visas.

2017-12-12 12:30: Webblagringen är sedan 12:15 åter i normal drift. Om en sida fortfarande ej laddar så testa att tömma webbläsarens cache och ladda sean om sidan.

Planerat underhåll, Loopia.se / Planned maintenance, Loopia.se

Avklarat

Torsdag den 14 December, utförs underhåll av loopia.se mellan 00:00-06:00. Arbetet beräknas ta upp till en timma. Under arbetstiden kan besökare till loopia.se och dess kundzon tappa sina sessioner.

During Thursday, December 14 during 00:00-06:00, maintenance will be done for loopia.se. Time estimated until completed maintenance is up to one hour. During this time visitors of loopia.se and its customerzone may drop their sessions.

02:00 Arbete påbörjat / Maintenance started
02:56 Arbete avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdag den 14 december utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 14 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

02:50 Arbete avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdag den 14 december utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 14 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

02:00 Arbete avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdag den 6 december utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 6 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-12-06 00:01: Arbetet påbörjat / Maintenance begins

2017-12-06 01:33: Arbetet avklarat / Maintenance is complete

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdag den 6 december utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 6 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-12-06 00:01: Arbetet påbörjat / Maintenance begins

2017-12-06 01:33: Arbetet avklarat / Maintenance is complete

Underhåll av webbserver

Avklarat

2017-11-30 13:08 Just nu pågår ett underhåll på webbserver s639 vilket kan innebära att webbsidor som använder den servern tidvis kan vara svåra att nå. Tekniker arbetar för att kunna slutföra underhållet så snart som möjligt.

2017-11-30 13:08 Maintenance is currently performed on web server s639. This might cause sites using that server difficult to reach. Technicians is working to finish the maintenance as fast as possible.

Underhållet är slutfört.