Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Tisdagen den 29 september utförs ett nätverksunderhåll mellan 22:01-23:59. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Tuesday, September 29 there will be a network maintenance window between 22:01-23:59. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance

22:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

23:00: Underhållet avklarat / Maintenance complete

Underhåll lagringssystem / Maintenance storage systems

Avklarat

Under natten mot torsdagen 2020-09-24 kommer vi att utföra underhåll på våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Vi kommer att starta vid 00:01 och arbetet beräknas vara färdigt innan klockan 04:00. Underhållet beräknas inte påverka några av våra tjänster.

On Thursday, September 24 there will be a maintenance window for our email and website storage systems. The maintenance will start at 00:01 and is expected to be finished before 04:00. This maintenance should not affect any of our services.

00:01 Underhåll påbörjat / Maintenance started

02:00 Underhåll avslutat / Maintenance ended

Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2020-09-17 18:04: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

2020-09-17 19:34: Arbetet fortsätter.

Work continues.

2020-09-17 20:15: Våra tjänster är stabila sedan en timme bakåt, men vi fortsätter att övervaka situationen

Our services have been stable during the last hour, but we’re continuing to monitor the situation.