Planerat underhåll, MariaDB s687 / Planned maintenance, MariaDB s687

Planerat driftunderhåll

Tisdagen den 14:e juli utförs underhåll av MariaDB-server s687 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, July 14th there will be a maintenance window for MariaDB server s687 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 8 Juli  utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, July 8 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Akut planerat underhåll, UNIX-webb / Emergency planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 9 juli utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 15:30-16:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Torsdagen, July 9 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 15:30-16:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

15:30: Maintenance begins.

15:40: Maintenance is done.