Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2023-02-07 14:25: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

2023-02-07 14:59: Nätverksstörningen är nu löst och våra tjänster är åter i normal drift.

The network disruption is now resolved and our services are back to normal operation.

Underhåll Loopia Kundzon och lagring/Maintenance Loopia Customer Zone and storage systems

Avklarat

Med start på torsdag 2022-02-02 22:00 kommer vi att utföra underhåll av Loopia Kundzon samt våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Under tiden för underhållet så kan kortare störningar förekomma. Arbetet beräknas vara slutfört innan 2022-02-03 04:00.

A planned maintenance will be performed on Loopia Customer Zone and our storage systems for email and websites starting Thursday 2022-02-02 22:00 CET. During the maintenance, shorter disturbances in our services might occur. The maintenance is expected to be finished before 2022-02-03 04:00 CET.

2023-02-02 22:00: Arbetet börjar / Maintenance begins

2023-02-03: 01:00: Arbetet slutfört / Maintenance ended

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 1 Februari utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, February 1 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.