Underhåll lagringssystem / Maintenance storage systems

Planerat driftunderhåll

Under natten mot måndagen 2018-10-01 kommer vi att utföra underhåll på våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Vi kommer att starta vid 00:01 och arbetet beräknas vara färdigt innan klockan 04:00. Under tiden för underhållet så kan webbplatser och e-postkonton vara helt eller delvis otillgängliga.

On Monday, October 01, there will be a maintenance window for our email and website storage systems. The maintenance will start at 00:01 and is expected to be finished before 04:00. Websites and email accounts may be completely or partially unavailable during the maintenance.

Borttagning av gamla IP-adresser / Removal of old IP addresses

Planerat driftunderhåll

IP-adresser för UNIX- och Autobahn-plattformen som börjar på 194.9.94 eller 194.9.95 är sedan maj 2018 inte längre aktuella och används inte längre från och med 2018-09-27.

Det innebär att du som använder en extern namnserverleverantör eller tjänster så som CloudFlare för dina domännamn behöver göra följande för att dina hemsidor på dessa domännamn ska fortsätta fungera:

  1. Logga in i kontrollpanelen hos din nuvarande leverantör (ej Loopia). För att se nuvarande namnserverleverantör söker du på ditt domännamn på whois.loopia.se och tittar under nserver.
  2. Uppdatera DNS-pekningen för respektive domännamn till en aktuell IP-adress. Vänligen kontakta vår support för information om aktuella IP-adresser.

IP addresses for the UNIX and Autobahn platforms starting with 194.9.94 or 194.9.95 have been out of date since May 2018 and are not in use anymore since September 27, 2018.

This means that you who use an external name server provider or services such as CloudFlare for your domains need to do the following to make your websites on these domains continue to work:

  1. Login to the control panel at your current provider (not Loopia). To see your current name servers, search for your domain at whois.loopia.com and check below nserver.
  2. Update the DNS records for each domain to a correct IP address. Please contact our support for information about correct IP addresses.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 26 september utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, September 26 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Störning FTP

Avklarat

2018-09-25 07:15 :  Vi upplever just nu en störning på vår FTP-tjänst vilket medför att du kan få svårigheter att ansluta till tjänsten. Tekniker felsöker.

2018-09-25 07:30 : Störningen är nu avhjälpt och tjänsten fungerar åter som förväntat.

Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2018-09-21 15:55: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Tisdagen den 25 september utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Samtliga kundtjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, September 25 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. All customer services might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

00:40: Underhållet avklarat / Maintenance done

Akut underhåll, MariaDB och MySQL / Emergency maintenance, MariaDB and MySQL

Avklarat

2018-09-17 05:45: Ett akut underhåll utförs just nu på MariaDB och MySQL-servrar vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance for MariaDB and MySQL servers, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

06:00: Maintenance is done.

Akut underhåll, UNIX-web / Emergency maintenance, UNIX-web

Avklarat

2018-09-17 05:30: Ett akut underhåll utförs just nu på samtliga UNIX-webbservrar vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance for all UNIX web servers, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

05:45: Maintenance is done!

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 13 september utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, September 13 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

03:00: Maintenance is done.