Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 22 Juni utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, June 22 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, MySQL server s512

Avklarat

Tisdagen den 21 Juni utförs underhåll av MySQL-server s512 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, June 21th there will be a maintenance window for MySQL server s512 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdagen den 15:e juni utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, June 15th there will be a maintenance window for all UNIX web servers servers between 00:01-04:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

02:00: Maintenance is done.