Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Onsdag den 18 oktober (natten till Torsdag) utförs underhåll av vår nätverksmiljö mellan 23:01-03:00. Våra tjänster på samtliga servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, October 18 (including Thursday night) there will be a maintenance window for our network between 23:01-03:00. Our services on all  servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

23:00: Underhåll påbörjat / Maintenance started

00:10: Underhållet fortsätter / Maintenance continues

01:10: Underhållet avklarat / Maintenance done

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:20: Maintenance is done.

Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Avklarat

Onsdagen den 11 oktober utförs underhåll av .eu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, October 11 there will be a maintenance window for .eu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

2017-10-11 15:30: Underhållet pågår fortfarande. The maintenance is still ongoing.

2017-10-12 13:40: Underhållet pågår fortfarande. The maintenance is still ongoing.

2017-10-13 11:00: Underhållet är nu färdigt.

Planerat underhåll, servrar / Planned maintenance, servers

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for services listed below between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

* phpMyAdmin
* Formmail
* Cron

02:05: Maintenance is done.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:40: Maintenance is done.

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 12 oktober utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, October 12 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:50: Maintenance is done.

Driftstörning MySQL s315 / Operational disruption MySQL s315

Avklarat

2017-10-08 11:00: An operational disruption has occurred on the MySQL server s315.loopia.se. Technicians are troubleshooting.

11:15: The servers’ hardware have failed and needs to be reinstalled onto new hardware. Unfortunately this means all databases on the affected server will be restored from a backup taken at 2017-10-08 00:05. We are working on restoring the server as fast as possible.

12:40: s315 is up and running again with a backup taken at 2017-10-08 00:05.

Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2017-10-05 08:18: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

 

2017-10-05 10:55: Felsökningen pågår fortfarande.

The troubleshooting is ongoing.

 

2017-10-05 16:30: Störningen är åtgärdad.

The network disruption has been resolved.

Driftstörning BankID

Avklarat

2017-10-02 08:45: Vi har för närvarande en driftstörning på BankID-tjänsten. Störningen innebär att det kan vara problem med att logga in och/eller signera via BankID. Tekniker felsöker.

2017-10-02 09:10: Störningen är nu åtgärdad och inloggningar via BankID skall nu fungera normalt.

Planned maintenance e-mail administration in Customer Zone // Planerat underhåll utav e-postadministrationen i Kundzonen

Avklarat

On Thursday, September 21 there will be a short maintenance window on the e-mail administration in the customer zone between 00:01-00:30. The customer zone might have one or several short interruptions during the maintenance.

Torsdag den 21 september kommer ett underhåll utav e-postadministrationen i kundzonen att genomföras mellan 00:01-00:30. Kundzonen kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.