Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 5 Augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 5 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, MariaDB server s443, s507 och s525 / Planned maintenance, MariaDB server s443, s507 and s525

Avklarat

Tisdagen den 4:e augusti utförs underhåll av MariaDB-servrar s443, s507 och s525 mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, August 4th there will be a maintenance window for MariaDB servers s443, s507 and s525 between 00:01-04:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

01:30: Maintenance is done.