Nätverksstörning / Network disruption

Avbrott

2018-05-24 10:35: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå eller laddar långsamt. Felsökning pågår.

A network disruption has occurred which might cause some of our services to be temporarily not available or have lower performance. Technicians are troubleshooting.

Underhåll av .SE- och .NU-domäner/Maintenance of .SE and .NU domains

Planerat driftunderhåll

Från och med den 9 juni kl 17 till och med den 11 juni kl 09 sker ett underhåll av .SE- och .NU-domäner hos IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Domännamnen kommer att fungera som vanligt men det kommer inte vara möjligt att genomföra beställningar eller ändringar så som namnserverbyten, transfers eller överlåtelser medan underhållet pågår.

From June 9 at 5 pm to June 11 at 9 am, a maintenance of .SE and .NU domains will be performed by IIS (the Internet Foundation in Sweden). Domains will function normally but it will not be possible to make any orders or changes such as name server changes or transfers while the maintenance is ongoing.

Planerat underhåll, nätverk / Planned maintenance, network

Avklarat

Torsdagen den 24 maj utförs underhåll av nätverket för vissa servrar mellan 06:00-08:00. Hemsidor som påverkas av underhållet kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden.

On Thursday, May 24 there will be a maintenance window for the network of some servers between 06:00-08:00. Websites might have one or several short interruptions during the maintenance.

06:26: Underhåll påbörjas / Maintenance begins

06:40 Underhållet avklarat / Maintenance complete

Planerat underhåll, MariaDB / Planned maintenance, MariaDB

Avklarat

Onsdagen den 23:e maj utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 23th there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

00:34 Arbete avslutat / Maintenance ended

Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Avklarat

Onsdagen den 16 Maj utförs underhåll av .eu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, May 16 there will be a maintenance window for .eu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.