Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 22 februari utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, February 22 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Akut underhåll, IIS12 / Emergency maintenance, IIS12

Avklarat

2017-02-17 09:10: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver IIS12 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server IIS12, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

11:25: Arbetet fortgår.

12:55: Servern är nu åter i drift.

Driftstörning MySQL-server s369 / Operational disruption MySQL server s369

Avklarat

2017-02-16 09:10: En driftstörning har uppstått på MySQL-servern s369.loopia.se vilket kan göra vissa av databaserna på servern svåra att nå. Felsökning pågår.

An operational disruption has occurred on the MySQL server s369.loopia.se which might cause some of the databases on the server to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

09:20: Servern är åter i drift men kan ha lägre prestanda än vanligt medan felsökning pågår.

14:30: Felsökningen är nu slutförd och prestandan är åter normal.

Underhåll VPS-plattform / Maintenance VPS platform

Avklarat

Lördagen den 18 februari utförs underhåll av vår VPS-plattform mellan 00:01-02:00. En nedtid på ca 20 minuter per VPS är planerad samt en omstart av alla VPSer. Medan underhållet pågår är det inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon eller att installera en ny VPS.

On Saturday, February 18 there will be a maintenance window for our VPS platform between 00:01-02:00. A downtime of approximately 20 minutes per VPS is planned, as well as a reboot of all VPS. During the maintenance, it is not possible to modify your VPS in Loopia Customer Zone, nor possible to install a new VPS.

Planerat underhåll, MySQL-servrar / Planned maintenance, MySQL-servers

Avklarat

Torsdagen den 16:e februari utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-07:00. Databaser på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 16 there will be a maintenance window for all MySQL-servers between 00:01-07:00. Databases on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-02-16 03:15: Underhållet är nu slutfört och servrarna är åter i normal drift.

Planerat underhåll, MySQL-server s117 / Planned maintenance, MySQL-server s117

Avklarat

Tisdagen den 14:e februari utförs underhåll av MySQL-server s117 mellan 05:00-07:00. Databaser på denna servrer kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, February 14 there will be a maintenance window for MySQL-server s117 between 05:00-07:00. Databases on this server may have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-02-14 05:50: Underhållet är nu slutfört / Maintenance is now completed.

Akut underhåll, IIS12 och IIS13 / Emergency maintenance, IIS12 and IIS13

Avklarat

2017-02-13 10:00: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver IIS12 och IIS13 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server IIS12 and IIS13, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

2017-02-13 11:25: Arbetet fortsätter. / Work continues.

2017-02-13 12:00: Underhållet är slutfört för webbserver IIS12.

2017-02-13 12:10: Underhållet är slutfört för webbserver IIS13.