Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 2 december utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Thursday, December 2 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance

Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdagen den 25:e november utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 25th there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-04:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Loopia Kundzonen / Customer Zone
– LoopiaAPI
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*
– Domänsökningar
– DNS administration
– Webmail

00:01: Maintenance begins.

01:10: Maintenance is done.