Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 19:e januari utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, 19 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-01-19 01:30: Underhållet är nu slutfört.

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Torsdagen den 12 januari utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

Ett separat underhåll kommer att genomföras av s410 och s507 (https://www.driftbloggen.se/?p=8979).

On Thursday, December 12 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

A separate maintenance window is being held for s410 and s507 (https://www.driftbloggen.se/?p=8979).

00:01: Underhållet påbörjas // Maintenance begins

03:45: Underhållet har slutförts // Maintenance is done

Underhåll MySQL-server s410 och s507 / Maintenance MySQL server s410 and s507

Avklarat

Torsdagen den 12 januari sker ett underhåll av MySQL-server s410 och s507.

Uppgraderingarna påbörjas kl 00:01 och beräknas vara färdiga före 06:00. Under denna tidsperiod är MySQL-servrarna tidvis onåbara.

There will be a maintenance window for MySQL server s410 and s507 on Thursday, January 12.

The maintenance will start at 00:01 and are expected to be finished before 06:00. During this period, the MySQL servers will at times be unreachable.

00:01: Underhållet påbörjas // Maintenance begins

02:00: Underhållet har slutförts // Maintenance is done

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 12 januari utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 12 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas // Maintenance begins

02:00: Underhållet har slutförts // Maintenance is done