Loopias driftblogg

Ta del av information om planerade och oplanerade driftunderhåll samt aktuell status på alla våra tjänster.

Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 22:a mars utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-04:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, March 22nd there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-04:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Loopia Kundzonen / Customer Zone
– LoopiaAPI
– FTP-cluster
– Domänsökningar och beställningar / Domain searches and orders
– DNS administration

Publicerat

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 15 Mars utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, March 15 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Publicerat

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss