Underhåll VPS-plattform / Maintenance VPS platform

Planerat driftunderhåll

Fredagen den 30 juni utförs underhåll av vår VPS-plattform mellan 04:00-06:00. En nedtid på ca 30-60 minuter per VPS är planerad samt en omstart av alla VPSer. Medan underhållet pågår är det inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon eller att installera en ny VPS.

On Friday, June 30 there will be a maintenance window for our VPS platform between 04:00-06:00. A downtime of approximately 30-60 minutes per VPS is planned, as well as a reboot of all VPS. During the maintenance, it is not possible to modify your VPS in Loopia Customer Zone, nor possible to install a new VPS.

Nätverksstörning / Network disruption

Avklarat

2017-06-23 01:00: En nätverksstörning har uppstått vilket kan göra vissa av våra tjänster svåra att nå. Felsökning pågår.

01:20: Nätverksstörningen är nu löst.

Driftstörning MySQL

Avklarat

2017-06-16 04:55: En driftstörning har uppstått på MySQL-servern s507.loopia.se, felsökning pågår.

2017-06-16 05:20: Servern är åter tillgänglig och efterkontroller av alla databaser sker.

2017-06-16 07:30: Servern är åter i normal drift.