Nedstängning e-postservrar från Active24

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 27:e april kommer kvarvarande epostservrar hos Active24 att stängas ned.

Om du har kvar dessa i ditt e-postprograms inställningar för inkommande (IMAP/POP3) eller utgående (SMTP) e-post behöver du nu ange Loopias servernamn. Vi har hittills styrt om trafiken till dessa men nu tas de gamla servernamnen från Active24 bort.

Det servernann du nu ska ange i ditt e-postprogram för både inkommande och utgående e-post är nu mailcluster.loopia.se

Se guider för diverse e-postprogram här: https://support.loopia.se/wiki/e-postklienter/

Tidigare servernamn kan ha varit:

imapmail.active24.com
popmail.active24.com
email.active24.com
mamutmail.com
exchange.active24.com

Planerat underhåll MySQL / Planned maintenance MySQL

Avklarat

Onsdag den 26 April och Torsdag den 27e April utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor till dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday April 26, and Thursday April 27 there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites to these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

2017-04-26 00:01 Arbetet påbörjas / Maintenance starting

2017-04-26 03:30 Arbetet avslutat / Maintenance finished

loopia.no

Avklarat

2017-04-12 08:50: Some sites under the loopia.no-domain are currently unavailable. Technicians are working on fixing this as fast as possible.

While we are working on this you may use https://www.loopia.se or https://www.loopia.com to administrate your Loopia account.

13:00: All sites under loopia.no are now available again.