Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 19 Maj utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, May 19 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 19 maj utförs underhåll av .eu-domäner mellan 05:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, May 19 there will be a maintenance window for .eu domains between 05:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Akut underhåll, MariaDB / Emergency maintenance, MariaDB

Avklarat

Fredagen den 14:e Maj utförs underhåll av samtliga MariaDB-servrar mellan 07:25-08:30. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Friday, May 14th there will be a maintenance window for all MariaDB servers between 07:25-08:30. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

07:25: Maintenance begins.

08:14: Maintenance is done.