Underhåll .eu-domäner / Maintenance .eu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 16 Maj utförs underhåll av .eu-domäner mellan 06:00-09:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, May 16 there will be a maintenance window for .eu domains between 06:00-09:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Akut underhåll, Unix-web / Emergency maintenance, Unix-web

Avklarat

2017-05-08 09:37: Ett akut underhåll utförs just nu på Unix-web, vilket kan innebära att vissa hemsidor inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on the oldUnix-web, which might cause that some websites to be temporarily not available. We are working actively to make them available again.

 

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Onsdag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med undantag för apache22, mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all UNIX web servers, with exception to apache22, between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Onsdag den 9e Maj utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

04:15 Arbete avslutat / Maintenance ended

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Ondag den 9:e Maj utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Wednesday, May 9th there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:10 Arbete påbörjat / Maintenance started

03:30 Arbete avslutat / Maintenance ended