Akut underhåll, MariaDB och MySQL / Emergency maintenance, MariaDB and MySQL

Avklarat

2018-09-17 05:45: Ett akut underhåll utförs just nu på MariaDB och MySQL-servrar vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance for MariaDB and MySQL servers, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

06:00: Maintenance is done.

Akut underhåll, UNIX-web / Emergency maintenance, UNIX-web

Avklarat

2018-09-17 05:30: Ett akut underhåll utförs just nu på samtliga UNIX-webbservrar vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance for all UNIX web servers, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

05:45: Maintenance is done!

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 13 september utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, September 13 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Maintenance begins.

03:00: Maintenance is done.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 12 september utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, September 12 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Plannerad underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Söndagen den 9 september utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Sunday, September 9 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

04:35: Underhållet avklarat / Maintenance complete

 

Driftstörning webb

Avklarat

En driftstörning har uppstått i vår webbmiljö vilket påverkar hemsidors svarstider, felsökning pågår.

Störning .se och .nu-domäner

Avklarat

Just nu pågår en störning för .se och .nu domäner. Medan störningen pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort störningen avslutats.

Störning avslutad.

Störning Loopiasecure och LoopiaDNS.com

Avklarat

2018-09-04 16:40:Vi upplever just nu en störning på tjänsterna loopiasecure (ssl) och loopiadns.com (Temporär adress)
Tekniker felsöker. Observera att Support i nuläget ej kan ge ett estimat när dessa tjänster återkommer att fungera.

Åtgärd för störning har implementerats, båda tjänster kommer inom en till två timmar att fungera igen.

Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Torsdagen den 6 september utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Thursday, September 6 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance starts

03:00: Underhållet avklarat / Maintenance complete