Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Planerat driftunderhåll

Torsdag den 19:e juli utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, July 19th there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-06:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– phpMyAdmin
– Loopia API
– Formmail
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*

Planerat underhåll, MariaDB och MySQL / Planned maintenance, MariaDB and MySQL

Planerat driftunderhåll

Torsdag den 19:e juli utförs underhåll av samtliga MariaDB och MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, July 19th there will be a maintenance window for all MariaDB and MySQL servers between 00:01-06:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

Akut underhåll av s424 / Emergency maintenance of s424

Avklarat

Klockan 09:00 idag (2018-07-11) kommer det att ske ett akut underhåll av webbserver s424, hemsidor på denna server kommer vara onåbara upp till 30 minuter efter avbrott.

An emergency maintenance will occur at 09:00 today (2018-07-11) of web server s424, website of this server will be unreachable for up to 30 minutes from the start of interruption.

09:10: Maintenance is done.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdag den 12 juli utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday July 12 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

03:30: Underhållet avklarat / Maintenance complete

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 12 juli utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, July 12 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance begins

03:30: Underhållet avklarat / Maintenance complete

Borttagning av TLSv1/TLSv1.1

Avklarat

Den 11e juli försvinner TLSv1 och TLSv1.1 stöd för samtliga loopia.se sidor samt subdomäner till loopia.se/com/no/rs .

Starting 11th of July, support for TLSv1 and TLSv1.1 will be removed from loopia.se and all its associated subdomain sites.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 11 juli utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, July 11 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.