Loopias driftblogg

Ta del av information om planerade och oplanerade driftunderhåll samt aktuell status på alla våra tjänster.

Disabling older TLS versions // Inaktivering av äldre TLS versioner

Planerat driftunderhåll

English and Serbian translations are available below


Vi kommer att öka säkerheten på vår e-postplattform genom att inaktivera äldre versioner av TLS på onsdag den 12:e december.
Om du för närvarande använder en äldre e-postklient utan stöd för åtminstone TLS version 1.2 så kommer du inte längre kunna ansluta till mailcluster.loopia.se efter det datumet.

TLS 1.2 introducerades 2008. Mjukvara/enheter som inte har stöd för TLS 1.2 har väldigt allvarliga säkerhetshål och bör inte användas online. TLS version 1.0 och 1.1 blev officiellt utfasat mars 2021 av RFC 8996.

Om du vill fortsätta använda din e-postadress på din gamla enhet efter detta datum behöver du genomföra någon av nedanstående steg:
* Uppgradera din e-postklient till en version som stödjer TLS version 1.2+
* Byt din e-postklient med en som stödjer TLS version 1.2+
* Uppgradera din enhet/dator/operativsystem till en som stödjer TLS version 1.2+
* Använd vår webbmail tills någon av ovanstående steg är möjliga.
* Inaktivera TLS/StartTLS/SSL och använd en okrypterad anslutning tills någon av ovanstående steg är möjliga (INTE rekommenderat).

Exempel på mjukvara med stöd för TLS version 1.2 och nyare:
* Apple Mail: 10 och nyare (Sierra)
* MacOS: Sierra (10.12) och nyare
* OpenSSL baserad mjukvara från och med version 1.0.1
* Outlook for Mac: 2016 och nyare
* Outlook for Windows: 2013 och nyare
* Thunderbird: 31 och nyare
* Windows: 8 och nyare

Exempel på mjukvara UTAN stöd för TLS version 1.2 och nyare
* Android: 4 och äldre
* Apple Mail: 9.3 och äldre (El Capitan)
* Eudora
* Incredimail
* MacOS: El Capitan (10.11) och äldre
* Microsoft Entourage
* OpenSSL baserad mjukvara äldre än version 1.0.1
* Outlook for Mac: 2012 och äldre
* Outlook for Windows: 2010 och äldre
* Thunderbird 27 och äldre
* Windows Live Mail
* Windows: 7 och äldre (nyare TLS versioner kan konfigureras manuellt på Windows 7)
* iOS: 4 och äldre


We will increase security on our e-mail platform by disabling older versions of TLS on Tuesday the 12th of December.
If you are currently using an older e-mail client without support for at least TLS version 1.2 you will not be able to connect to mailcluster.loopia.se after that date.

TLS 1.2 was introduced in 2008. Software/equipment which does not support TLS 1.2 has, to a great extent, very severe security vulnerabilities and should not be used online. TLS version 1.0 and 1.1 was officially deprecated on March 2021 in RFC 8996.

If you want to be able to use your e-mail address on your outdated device after that date, please do one of the following steps:
* Upgrade the e-mail client to a newer version with support for TLS 1.2+
* Change to an e-mail client with support for TLS 1.2+
* Upgrade the device/computer/Operating System to something with support for TLS 1.2+
* Use our webmail until one of the steps above is possible.
* Disable TLS/StartTLS/SSL and use an unencrypted connection until one of the steps above is possible (NOT recommended).

Software with support for TLS version 1.2 and newer:
* Apple Mail: 10 and newer (Sierra)
* Outlook for Mac: 2016 and newer
* Outlook for Windows: 2013 and newer
* Thunderbird: 31 and newer
* OpenSSL based software as of version 1.0.1
* MacOS: Sierra (10.12) and newer
* Windows: 8 and newer

Software WITHOUT support for TLS version 1.2 and newer:
* Apple Mail: 9.3 and older (El Capitan)
* Eudora
* Incredimail
* Microsoft Entourage
* Outlook for Mac: 2012 and older
* Outlook for Windows: 2010 and older
* Thunderbird 27 and older
* Windows Live Mail
* OpenSSL based software older than version 1.0.1
* Android: 4 and older
* iOS: 4 and older
* MacOS: El Capitan (10.11) and older
* Windows: 7 and older (may be configured manually for Windows 7)


12. decembra ćemo isključiti starije verzije TLS-a i time povećati sigurnost na našoj email platformi. Ukoliko koristite stariji email program koji nema podršku čak ni za TLS 1.2 nećete moći da se konektujete na mailcluster.loopia.se nakon 12. decembra.

TLS 1.2 postoji od 2008. Software/oprema koji ne podržavaju TLS 1.2 u velikoj meri imaju ozbiljne sigurnosne rizike i ne bi ih trebalo koristiti online. TLS verije 1.0 i 1.1 nisu više podržane od marta 2021. godine u RFC 8996.

Ukoliko želite da koristite vašu email adresu na tim starim uređajima nakon 12. decembra, pratite sledeće korake:
* Ažurirajte e-mail program na noviju verziju sa podrškom za TLS 1.2+
* Pređite na email program sa podrškom za TLS 1.2+
* Nadogradite uređaj/kompjuter/operativni sistem na neki sa podrškom za TLS 1.2+
* Koristite naš webmail dok ne budete u mogućnosti da imate neko od prethodnih rešenja.
* Isključite TLS/StartTLS/SSL i koristite neenkriptovanu konekciju dok ne budete u mogućnosti da imate neko od prethodnih rešenja (NE preporučuje se).

Softver sa podrškom za TLS 1.2 i novije:
* Apple Mail: 10 i noviji (Sierra)
* Outlook za Mac: 2016 i noviji
* Outlook za Windows: 2013 i noviji
* Thunderbird: 31 i noviji
* OpenSSL software od dverzije 1.0.1
* MacOS: Sierra (10.12) i noviji
* Windows: 8 i noviji

Software BEZ podrške za TLS 1.2 i novije:
* Apple Mail: 9.3 i stariji (El Capitan)
* Eudora
* Incredimail
* Microsoft Entourage
* Outlook za Mac: 2012 i stariji
* Outlook za Windows: 2010 i stariji
* Thunderbird 27 i stariji
* Windows Live Mail
* OpenSSL software stariji od verzije 1.0.1
* Android: 4 i stariji
* iOS: 4 i stariji
* MacOS: El Capitan (10.11) i stariji
* Windows: 7 i stariji (može se konfigurisati manuelno za Windows 7)

Publicerat

Driftstörning BankID

Avklarat

2023-11-30 20:15: Det går för närvarande inte att logga in till våra tjänster med BankID.

2023-11-30 20:36: Tjänsten återställd.

Publicerat

Hantering av SE/NU-domäner

Avklarat

2023-11-25 19:45: För närvarande är det en störning på hantering och beställning av .SE/.NU-domäner.
Detta påverkar enbart administrering och beställningar.

2023-11-25 22.05: Löst

Publicerat

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 15 November utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, November 15 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Publicerat

Vi finns här för dig - varje dag

Om du behöver hjälp finns vår prisvinnande support tillgänglig alla dagar, året runt, for att svara på frågor via telefon, e-post, chatt och sociala medier.

Kontakta oss