Ny IP-adress för dyndns.loopia.se / New IP-address for dyndns.loopia.se

Planerat driftunderhåll

2016-12-08: Vi har bytt IP-adressen på vår DynDNS-tjänst.
De fåtal kunder som i dagsläget ansluter direkt till IP-adressen 194.9.94.209 för att uppdatera sina DNS-poster via DynDNS behöver därmed byta till dyndns.loopia.se som serveradress då den gamla adressen kommer att tas ur bruk.

Om du redan idag använder dyndns.loopia.se eller dns.loopia.se som serveradress behöver du inte göra några ändringar i ditt program/skript.

2016-12-08: We have changed the IP-address of our DynDNS-service.
The small amount of customer that connect directly to the IP-address 194.9.94.209 to update their DNS-posts with our DynDNS-service today must immediately change the hostname to dyndns.loopia.se, because the old address will be taken out of service.

If you already use dyndns.loopia.se or dns.loopia.se as the hostname, you do not have to make any changes in your program/script.

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Den 7:e december kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga MySQL-servrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 07:00.

We will perform scheduled maintenance of all MySQL servers on December 7, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 07:00.

2016-12-07 01:30: Underhållet är nu slutfört. Maintenance is now completed.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX-web

Avklarat

Den 7:e december kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 07:00.

We will perform scheduled maintenance of all UNIX web servers on December 7, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 07:00.

2016-12-07 02:00: Underhållet är nu slutfört. Maintenance is now completed.

Underhåll MySQL-server s246 och s334 / Maintenance MySQL server s246 and s334

Avklarat

Onsdagen den 30 november sker ett underhåll av MySQL-server s246 och s334.

Uppgraderingarna påbörjas 2016-11-30 kl 00:01 och beräknas vara färdiga före 07:00. Under denna tidsperiod är MySQL-servrarna tidvis onåbara.

There will be a maintenance window for MySQL server s246 and s334 on Wednesday, November 30.

The maintenance will start 2016-11-30 at 00:01 and are expected to be finished before 07:00. During this period, the MySQL servers will at times be unreachable.

00:01: Underhållet påbörjas.

03:25: Underhållet är nu slutfört.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 30:e november så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

There will be a maintenance window on Wednesday, november 30 for .se domains and .nu domains. Maintenance is planned to run between 21:00 and 02:00. During this period, orders can not be completed, nor changes for these TLDs made. Orders received during the period will be concluded after the maintenance is completed.