Ny IP-adress för LoopiaAPI // New IP address for LoopiaAPI

Planerat driftunderhåll

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om LoopiaAPI. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et api.loopia.se och api.loopia.rs till att peka mot de nya servrarna.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.94.162’ (och ‘194.9.95.55’) till LoopiaAPI kommer att tas ur bruk den 08 maj 2018.


We have recently installed new servers to take care of the LoopiaAPI. Along with this, we have updated the DNS record api.loopia.se and api.loopia.rs to point at the new servers.

Please note that the old IP address ‘194.9.94.162’ (and ‘194.9.95.55’) to LoopiaAPI will be discontinued on May 08, 2018.

Underhåll av .SE- och .NU-domäner/Maintenance of .SE and .NU domains

Planerat driftunderhåll

2018-04-13: Underhållet är framskjutet på obestämd tid av IIS. Det betyder att alla domännamn, beställningar och ändringar kommer att fungera som vanligt även under perioden 20-23 april. / The maintenance has been indefinitely postponed by IIS. This means that all domain names, orders and changes will work as usual on April 20-23.

Från och med den 20 april kl 17 till och med den 23 april kl 09 sker ett underhåll av .SE- och .NU-domäner hos IIS (Internetstiftelsen i Sverige). Domännamnen kommer att fungera som vanligt men det kommer inte vara möjligt att genomföra beställningar eller ändringar så som namnserverbyten, transfers eller överlåtelser medan underhållet pågår.

From April 20 at 5 pm to April 23 at 9 am, a maintenance of .SE and .NU domains will be performed by IIS (the Internet Foundation in Sweden). Domains will function normally but it will not be possible to make any orders or changes such as name server changes or transfers while the maintenance is ongoing.

Ny IP-adress för webmail.loopia.se // New IP address for webmail.loopia.se

Planerat driftunderhåll

Vi har nyligen installerat nya servrar som tar hand om trafiken för Webmail för att öka prestandan och lägga till stöd för IPv6. I samband med det har vi uppdaterat DNS-record:et webmail.loopia.se till att peka mot de nya servrarna och de webmail-subdomäner som pekar mot våra tidigare servrar.

Hur påverkar det mig som kund?

För de flesta kunder uppdateras DNS-inställningarna automatiskt. Använder du en annan registrar eller andra namnservrar än Loopia och pekar en subdomän mot IP-adressen ‘194.9.95.85’ (eller ‘194.9.95.88’) behöver du dock göra något av följande senast 2018-05-08:

  • Uppdatera subdomänens DNS-record till att vara ett CNAME-record som pekar mot
    ‘webmail.loopia.se.’ (rekommenderas).
  • Uppdatera subdomänens A-record till ‘93.188.1.68’ och ‘93.188.1.69’.

Observera att den gamla IP-adressen ‘194.9.95.85’ (och ‘194.9.95.88’) till webmail.loopia.se kommer att tas ur bruk den 08 maj 2018 och att du behöver följa ovanstående instruktioner för att din webmails-anslutning ska fortsätta fungera.


We have recently installed new servers with higher performance and IPv6 support to take care of the Webmail traffic. Along with this, we have updated the DNS record webmail.loopia.se to point at the new servers and the webmail subdomains that point at our previous servers.

How does this affect me as a customer?

The DNS settings are updated automatically for most customers. If you are using a different domain provider or other name servers than Loopia’s and points a subdomain towards the IP address ‘194.9.95.85’ (or ‘194.9.95.88’), you will have to perform one of the following options no later than May 08, 2018.

  • Update the subdomain’s DNS record to be a CNAME record that points towards
    ‘webmail.loopia.se.’ (recommended).
  • Update the subdomain’s A record to ‘93.188.1.68’ and ‘93.188.1.69’.

Please note that the old IP address ‘194.9.95.85’ (and ‘194.9.95.88’) to webmail.loopia.se will be discontinued on May 08, 2018 and that you need to follow the instructions above to keep your webmail connection running.

Driftstörning

Avklarat

2018-04-22 06:15: En driftstörning som påverkar samtliga eller delar av våra tjänster har uppstått. Felsökning pågår.

2018-04-22 07:00: Felsökning pågår fortfarande.

2018-04-22 08:00: De flesta av våra tjänster är nu uppe i normal drift. Några webservrar är fortfarande otillgängliga, felsökning pågår.

2018-04-22 08:40: Alla tjänster är åter i normal drift men vi har en del mailkö på utgående e-post som vi arbetar med att få bort. Vi fortsätter bevaka alla system.

 

2018-04-22 06:15: We have a disruption on some or all of our services. Troubleshooting in progress.

2018-04-22 08:40: All services are back in normal operation but we still have some queue on outgoing emails.