Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 10 augusti utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 05:01-09:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, August 10 there will be a maintenance window for all Windows servers between 05:01-09:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

05:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

07:15 Arbete avklarat / Maintenance finished

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 9 augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .eu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 9 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.