Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 16 augusti utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, August 16 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

Planerat underhåll cron / Planned maintenance cron

Avklarat

Onsdagen den 8:a Augusti mellan 14:00 och 15:00 utförs underhåll av vår cron-tjänst. Vissa cron-jobb kommer under perioden inte att köras.

On Wednesday, August 8th between 2:00PM-3PM there will be a maintenance window for the cron service. Some cron jobs will during the maintenance will not run.

14:00 Underhåll påbörjat / Maintenance started

14:35 Underhåll avklarat / Maintenance done

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 8 augusti utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se- eller .nu-domäner genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, August 8 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Uppdatering 09:05: Underhållet är inte avslutat, så snart underhållet är avslutat kommer man kunna administrera sina domännamn igen.

Update 09:05, The maintenance is not completed, as soon as the maintenance is completed, you will be able to administrate your domains again.