Uppdaterad PHP-version på våra webbservrar från och med 2 november 2020 / Updated PHP version on our web servers from November 2, 2020

Planerat driftunderhåll

Den 30 november 2020 når PHP 7.2 End of Life vilket innebär att denna version kommer att sluta underhållas och säkerhetsuppdateras av dess utvecklare.

Som en del i vår ständiga strävan efter att erbjuda dig som kund så bra och säkra tjänster som möjligt kommer vi med anledning av detta att uppgradera våra webbservrar till PHP 7.3 den 2 november 2020. Samtliga hemsidor på webbservrarna kommer då att uppgraderas till PHP 7.3 automatiskt.

Upptäcker du att din hemsida inte fungerar som tänkt efter ändringen kan du fram till och med den 30 november 2020 enkelt byta tillbaka till PHP 7.2, justera hemsidans kod med hjälp av denna guide så att den är kompatibel med PHP 7.3+ och sedan uppgradera på nytt. Den 1 december upphör stödet för PHP 7.2 och samtliga sidor som fortfarande använder PHP 7.2 kommer då automatiskt att uppgraderas till PHP 7.3.

Vi på Loopia har dessvärre inte möjlighet att assistera dig med anpassningen av dina hemsidor. Behöver du hjälp med detta rekommenderar vi att du tar kontakt med en webbyrå. Hör gärna av dig till vår återförsäljaravdelning så kan vi förmedla kontakt med bra webbyråer från vårt nätverk av nära 4 000 återförsäljare.


On November 30, 2020, PHP version 7.2 will reach End of Life which means that this version will no longer be maintained or security updated by its developers.

As part of our constant quest to offer you as a customer as good and safe services as possible, we will upgrade our web servers to PHP 7.3 on November 2, 2020. All websites on these web servers will then be upgraded to PHP 7.3 automatically.

If your website does not work as intended after this change is implemented, you have until November 30 the opportunity to easily switch back to PHP 7.2 in Loopia Customer zone, adjust the website’s code using this guide so that it is compatible with PHP 7.3+ and then upgrade again. On December 1, support for PHP 7.2 will cease and all websites that are still using PHP 7.2 will automatically be upgraded to PHP 7.3.

Please note that Loopia are unable to assist you with the customization of your websites. If you need any help with this, we recommend that you contact a web agency.

Störning: Nätverk

Avklarat

2020-11-21 14:50:  Vi upplever just nu en störning på nätverket.  Det innebär att webbsidor och epost  just nu kan vara svåra att nå. Tekniker felsöker.
I nuläget kan Supporten ej ge svar på när störningen är över.

2020-11-21 15:05: Störningen är nu löst av tekniker och tjänsterna ska åter fungera igen.

Problem att skicka mail till @hotmail.com, outlook.com och Office365-användare

Avklarat

2020-11-17 17:00: För tillfället verkar ett problem finnas mellan oss och Microsofts tjänster  vilket gör att meddelanden inte levereras korrekt. Meddelandena läggs på kö hos oss och kommer att levereras så snart som det är möjligt. Vi är i kontakt med Microsoft gällande detta och hoppas på en lösning inom kort.

Support har ingen mer information att ge för tillfället.

 

2020-11-18

Problemet löst.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Helgen den 20-21 November utförs underhåll av .se- och .nu-domäner. Arbetet planeras pågå mellan 09:00 till 16:00 båda dagarna. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On the weekend of 21-22 November there will be a maintenance window for .se and .nu domains. The maintenance are planned on both days 09:00 to 16:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 18 November utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, Nowmber 18 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.