Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Planerat driftunderhåll

Torsdag den 28:e maj utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor som använder dessa tjänster kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, May 28rd there will be a maintenance window for listed services below between 00:01-06:00. Websites that uses these services might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Kund webbservrar / Customer web servers
– Kund MariaDB / Customer MariaDB
– LoopiaAPI
– blogg.loopia.*
– support.loopia.*

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 27 Maj utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, May 27 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 28 maj utförs ett nätverksunderhåll mellan 00:01-06:00. Inga kundtjänster förväntas bli påverkade av underhållet.

On Thursday, May 28 there will be a network maintenance window between 00:01-06:00. No customer services are expected to have interruptions during the maintenance

Driftstörning delar av webb / Partial operational disruption on web

Avklarat

2020-05-18 15:15: En driftstörning har uppstått på delar av lastbalanserare framför webbservrar vilket kan göra vissa av hemsidorna kan svåra att nå. Felsökning pågår.

An operational disruption has occurred on the load balancers in front of web servers which might cause some of the websites to be temporarily not available. Technicians are troubleshooting.

18:00: Driftstörningen är avklarad / The disruption has been resolved.