Planerat underhåll, MySQL server s246

Avklarat

Tisdagen den 25 Januari utförs underhåll av MySQL-server s246 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, January 25th there will be a maintenance window for MySQL server s246 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

Planerat underhåll, MySQL server s410

Avklarat

Torsdagen den 20 Januari utförs underhåll av MySQL-server s410 mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 20th there will be a maintenance window for MySQL server s410 between 05:00-08:00. Websites that uses this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Onsdagen den 19 Januari utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, January 19 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Avklarat

Måndagen den 10 Januari utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 12:00-15:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Monday, January 10th there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 12:00-15:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.