Störning: Webblagring

Avklarat

2017-11-15 15:45: Vi har just nu en störning på vår webblagring. Det medför att sidor på denna kan ha långa laddtider eller endast svara med ett felmeddelande. Tekniker felsöker.

2017-11-15 16:00: En controller i vår webblagring har just nu en störning. Då systemet är redundant har andra delar tagit över. Under denna process skedde en låsning varav sidor en kort stund fick ett felmeddelande. Samtliga sidor bör nu åter fungera och tekniker arbetar med den fallerande controllern.

2017-11-15 19:20: Lagringssystemet är åter i normal drift.

Planerat underhåll, UNIX-webb, Autobahn och FTP / Planned maintenance, UNIX web, Autobahn, and FTP

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av samtliga UNIX-webb, autobahn och FTP-servrar mellan 00:01-01:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for all UNIX web, autobahn and FTP-servers between 00:01-01:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

01:00: Maintenance is done.

Planerat underhåll, s48 och s613 / Planned maintenance, s48 and s613

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av s48 och s613 mellan 00:01-03:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for s48 and s613 between 00:01-03:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:05: Maintenance of s48 is done.

02:55: Maintenance of s613 is done.

Akut underhåll, s613 / Emergency maintenance, s613

Avklarat

2017-11-14 06:45: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver s613 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server s613, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

07:15: Underhållet avklarat / Maintenance is complete

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 16 november utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, November 16 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

02:30: Maintenance is done.

Störning UNIX

Avklarat

2017-11-10:  Vi har just nu en störning på våra UNIX-servrar. Det medför att webbsidor stundtals slutar fungera. Tekniker arbetar för närvarande med att lösa detta.

We are currently experiencing a disturbance regarding our UNIX-platform. Pages can be unreachable at times during this time. Our technicians are working on resolving the issue.

2017-11-11: Teknikerna har installerat en fix som ska motverka dessa korta avbrott. Sidor på UNIX-plattformen ska nu ej få dessa intermittenta avbrott längre.

Planerat underhåll, UNIX-webb och CRON / Planned maintenance, UNIX web and CRON

Avklarat

Onsdagen den 8:e november mellan 14:00 och 16:00 utförs underhåll av webbservrarna s586, s636, s637 och s638 samt vår cron-tjänst. Hemsidor som ligger på webbservrarna kommer få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet. Vissa cron-jobb kommer under perioden inte att köras.

On wednesday, November 8th between 2PM-4PM there will be a maintenance window for the webservers s586, s636, s637 and s638 as well as on the cron service. Websites on the webservers will have one or more short interruptions during the maintenance. Some cron jobs will during the maintenance will not run.

15.44 Underhållet är slutfört

Akut underhåll, s613 / Emergency maintenance, s613

Avklarat

2017-11-07 13:45: Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver s613 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server s613, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

14:10: Underhållet är slutfört.

Störning UNIX

Avklarat

2017-10-31:  Vi har just nu en störning på våra UNIX-servrar. Det medför att det stundtals kommer ett felmeddelande som visar “Temporary disruption (502 bad gateway)” . Tekniker jobbar med att lösa detta. I nuläget har support ej någon information om när det är löst.

 

Mailkö på inkommande/utgående e-post

Avklarat

Just nu är det en stor mängd nyhetsbrev som skickas ut, som resultat av detta har det bildats en kö på våra inkommande/utgående mailservrar. Det tar därför längre tid än vanligt att få brev levererade. Våra tekniker jobbar på att minimera kön så fort som möjligt.

Right now there’s a large amount of newsletters coming through our mailservers which have caused a buildup in mail queue for incoming/outgoing mail. Because of this there is a delay to receiving mail. Our technicians are working towards decreasing the queue as fast as possible.