Långa svarstider Webbmail

Avbrott

2018-02-08 14:00: Vi upplever just nu längre svarstider än normalt i vår webbmail. Tekniker felsöker men vi rekommenderar användare att i nuläget hantera sin epost via ett e-postprogram. Sen denna guide om hur du snabbt och enkelt kan använda din epost hos Loopia via valfritt e-postprogram: https://support.loopia.se/wiki/e-postklienter/

Planerat underhåll MySQL / Planned Maintenance MySQL

Avklarat

Torsdagen den 22:a Februari utförs underhåll av samtliga MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor till servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 22nd, there will be a maintenance window for all MySQL servers between 00:01-06:00. Websites to these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Migration begins

01:00: Migration is done

Migrering av MySQL-server mysql06, mysql07, mysql08 och mysql10.citysites.se / Migration of MySQL server mysql06, mysql07, mysql08 and mysql10.citysites.se

Avklarat

Torsdagen den 22 februari migreras MySQL-servrarna mysql06, mysql07, mysql08 och mysql10.citysites.se från CitySites till Loopia mellan kl 00:01-06:00. Under migreringen är MySQL-servrarna tidvis inte tillgängliga.

On Thursday, February 22 we will migrate MySQL servers mysql06, mysql07, mysql08 and mysql10.citysites.se from CitySites to Loopia between 00:01-06:00. During the migration, the MySQL servers might at times be temporarily unavailable.

00:01: Maintenance begins

00:30: Maintenance is done

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 15 februari utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, February 15 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01: Underhållet påbörjas / Maintenance started

01:55: Underhållet avklarat / Maintenance complete

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Måndagen den 12 februari utförs underhåll av nedan listade MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Databaser på dessa servrar kommer att få avbrott under tiden för underhållet.

On Monday, February 12 there will be a maintenance window for MySQL servers listed below between 00:01-06:00. Databases on these servers will have interruptions during the maintenance.

* s13
* s181
* s201
* s175
* s304
* s383
* s349
* s315
* s117

00:01: Maintenance begins

02:40: Maintenance is done