Underhåll .se och .nu-domäner / Maintenance .se and .nu domains

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 21 July utförs underhåll av .se- och .nu-domäner mellan 21:00-02:00. Medan underhållet pågår kan inga ändringar eller beställningar av .se och .nu genomföras. Beställningar som inkommer under tidsperioden registreras så fort underhållet avslutats.

On Wednesday, July 21 there will be a maintenance window for .se and .nu domains between 21:00-02:00. No changes or orders can be made for this TLD during the maintenance. Orders received during this period will be conducted after the maintenance is completed.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Tisdagen den 13:e juli utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 05:00-08:00. Hemsidor som använder dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, July 13th there will be a maintenance window for all UNIX web servers servers between 05:00-08:00. Websites that uses these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.