Långa svarstider Webbmail

Avbrott

2018-02-08 14:00: Vi upplever just nu längre svarstider än normalt i vår webbmail. Tekniker felsöker men vi rekommenderar användare att i nuläget hantera sin epost via ett e-postprogram. Sen denna guide om hur du snabbt och enkelt kan använda din epost hos Loopia via valfritt e-postprogram: https://support.loopia.se/wiki/e-postklienter/

Underhåll customerzone.loopia.se / Maintenance customerzone.loopia.se

Planerat driftunderhåll

Torsdag 22a Mars, med start från 09:00 kommer ett underhåll påbörjas för kundzonen. Från och med underhållets början kan inloggningar inledningsvis kännas långsamma.

Thursday 22nd Mars, starting 09:00, maintenance will be done for the customer zone. Initial logins to customer zone may feel a bit slow during the start of the procedure.

Planerad förändring, MySQL / Planned change, MySQL

Avklarat

Torsdag den 22:a Mars utförs en förändring gällande nedanstående MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Servrarna kommer få nya adresser enligt nedan, om någon av era hemsidor använder den gamla ip-adressen så måste ni byta denna manuellt. Använder ni er av hostname så kan ni fortsätta använda denna.

On Thursday, March 22 there will be a change regarding the below MySQL servers between 00:01-06:00. The servers will get a new ip address, if any of your websites are using the old ip address you must change this manually to the new ip. If you are using the hostname you can continue as usual without any change.

s384.loopia.se 93.188.1.21
s410.loopia.se 93.188.1.22
s443.loopia.se 93.188.1.23
s462.loopia.se 93.188.1.24
s507.loopia.se 93.188.1.25
s512.loopia.se 93.188.1.26
s513.loopia.se 93.188.1.27
s525.loopia.se 93.188.1.28

2018-03-22 00:01: Arbetet påbörjas.

2018-03-22 02:30: Arbetet avslutas.

Planerad förändring, MySQL / Planned change, MySQL

Avklarat

Onsdag den 21:a Mars utförs en förändring gällande nedanstående MySQL-servrar mellan 00:01-06:00. Servrarna kommer få nya adresser enligt nedan, om någon av era hemsidor använder den gamla ip-adressen så måste ni byta denna manuellt. Använder ni er av hostname så kan ni fortsätta använda denna.

On Wednesday, March 21 there will be a change regarding the below MySQL servers between 00:01-06:00. The servers will get a new ip address, if any of your websites are using the old ip address you must change this manually to the new ip. If you are using the hostname you can continue as usual without any change.

s13.loopia.se 93.188.1.15
s69.loopia.se 93.188.1.15
s72.loopia.se 93.188.1.15
s107.loopia.se 93.188.1.15
s118.loopia.se 93.188.1.15
s181.loopia.se 93.188.1.16
s182.loopia.se 93.188.1.16
s183.loopia.se 93.188.1.16
s184.loopia.se 93.188.1.16
s175.loopia.se 93.188.1.16
s176.loopia.se 93.188.1.16
s177.loopia.se 93.188.1.16
s178.loopia.se 93.188.1.16
s201.loopia.se 93.188.1.16
s202.loopia.se 93.188.1.16
s203.loopia.se 93.188.1.16
s204.loopia.se 93.188.1.16
s246.loopia.se 93.188.1.17
s304.loopia.se 93.188.1.18
s315.loopia.se 93.188.1.18
s349.loopia.se 93.188.1.18
s383.loopia.se 93.188.1.18
s334.loopia.se 93.188.1.19
s369.loopia.se 93.188.1.20

2018-03-21 00:01: Arbetet påbörjas.

2018-03-21 02:50: Arbetet avslutas.

Planerat akut underhåll, mysql507 / Planned emergency maintenance, mysql507

Avklarat

Ett akut underhåll kommer att utföras vid 14:00 på mysql507, vilket kan innebära att vissa hemsidor som använder servern inte går att besöka.

We will perform an emergency maintenance at 14:00 on mysql507, which might cause websites using this server to be temporarily unavailable.

14:00: Underhåll påbörjat / Maintenance begins

14:06: Underhåll avslutat / Maintenance ended.

Akut underhåll, s609 / Emergency maintenance, s609

Avklarat

Ett akut underhåll utförs just nu på webbserver s609 vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on web server s609, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

09:16: Underhållet avklarat / Maintenance complete

Planerad förändring, MySQL / Planned change, MySQL

Avklarat

Tisdag den 20:e Mars utförs en förändring gällande MySQL-servern s117.loopia.se mellan 00:01-06:00. Servern kommer att få en ny ip-adress som kommer att bli 93.188.1.13, om någon av era hemsidor använder den gamla ip-adressen (194.9.94.58) så måste ni byta denna manuellt. Använder ni er av hostname, s117.loopia.se, så kan ni fortsätta använda denna.

On Tuesday, March 20 there will be a change regarding the MySQL server s117.loopia.se between 00:01-06:00. The server will get a new ip address which will be 93.188.1.13, if any of your websites are using the old ip address (194.9.94.58) you must change this manually to the new ip. If you are using the hostname, s117.loopia.se, you can continue as usual without any change.

2018-03-20 00:01: Arbetet påbörjas.

2018-03-20 01:20: Arbetet avslutat.

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Torsdagen den 15 mars utförs underhåll av samtliga Windows-servrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, March 15 there will be a maintenance window for all Windows servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started
02:25 Arbete avslutat / Maintenance ended

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX web

Avklarat

Torsdagen den 15 mars utförs underhåll av samtliga UNIX-webbservrar mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, March 15 there will be a maintenance window for all UNIX web servers between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started
02:25 Arbete avslutat / Maintenance ended

Migrering av MySQL-server mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 och mysql18.citysites.se / Migration of MySQL server mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 and mysql18.citysites.se

Avklarat

Lördagen den 10 mars migreras MySQL-servrarna mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 och mysql18.citysites.se från CitySites till Loopia mellan kl 00:01-06:00. Under migreringen är MySQL-servrarna tidvis inte tillgängliga.

On Saturday, March 10 we will migrate MySQL servers mysql05, mysql11, mysql12, mysql13, mysql14, mysql15 and mysql18.citysites.se from CitySites to Loopia between 00:01-06:00. During the migration, the MySQL servers might at times be temporarily unavailable.

00:01: Migration begins

01:00: Migration is done

Avbrott MySQL Server s579

Avklarat

MySQL server s579 is currently unavailable, technicians are working to get it online as soon as possible.

MySQL server s579 är för tillfället otillgänglig, tekniker arbetar med att få tillbaka servern så fort som möjligt.

02:49 Server is back up again.  / Servern är nu tillgänlig igen.