Uppgradering MySQL-servrar s201, s202, s203 och s204 / Upgrade MySQL servers s201, s202, s203 and s204

Planerat driftunderhåll

Torsdagen den 29 september sker en uppgradering av MySQL-servrar s201, s202, s203 och s204. Servrarna kommer att uppgraderas från MySQL 5.1 till MySQL 5.7.

Uppgraderingarna påbörjas 2016-09-29 kl 00:05 och beräknas vara färdiga före 07:00. Under denna tidsperiod är MySQL-servrarna tidvis onåbara.

There will be an upgrade for MySQL servers s201, s202, s203 and s204 on Thursday, September 29. The servers will be upgraded from MySQL 5.1 to MySQL 5.7.

The upgrades will start 2016-09-29 at 00:05 and are expected to be finished before 07:00. During this period, the MySQL servers will at times be unreachable.

Uppgradering MySQL-server s383 / Upgrade MySQL server s383

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 28 september sker en uppgradering av MySQL-server s383. Server s117 kommer att uppgraderas från MySQL 5.5 till MySQL 5.7.

Uppgraderingarna påbörjas 2016-09-28 kl 00:05 och beräknas vara färdiga före 07:00. Under denna tidsperiod är MySQL-servern tidvis onåbar.

There will be an upgrade for MySQL server s383 on Wednesday, September 28. Server s383 will be upgraded from MySQL 5.5 to MySQL 5.7.

The upgrades will start 2016-09-28 at 00:05 and are expected to be finished before 07:00. During this period, the MySQL server will at times be unreachable.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX-web

Avklarat

Den 21 september kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 06:00.

We will perform scheduled maintenance of all UNIX web servers on September 21, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 06:00.

2016-09-21 00:01: Arbetet startar / Maintenance starts

2016-09-21 01:30: Arbetet slutfört / Maintenance completed

Underhåll .st-domäner / Maintenance .st domains

Avklarat

Torsdagen den 15:e september så kommer det att ske ett underhåll för .st-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 01:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

There will be a maintenance window on Thursday, September 15 for .st domains. Maintenance is planned to run between 01:00 and 02:00. During this period, orders can not be completed, nor changes for these TLDs made. Orders received during the period will be concluded after the maintenance is completed.