Driftstörning webbserver s530 / Operational disruption web server s530

Avklarat

2016-07-28 10:55: En driftstörning har uppstått på UNIX-servern s530.loopia.se, tekniker felsöker.

An operational disruption has occurred on the UNIX server s530.loopia.se. Technicians are troubleshooting.

2016-07-28 11:10: Driftstörningen är nu löst och servern är åter i normal drift.

The operational disruption is now resolved and the server is back to normal operation.

Planerat underhåll, MySQL / Planned maintenance, MySQL

Avklarat

Den 28 juli kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga MySQL-servrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 06:00. Medan arbetet utförs kommer varje server vara otillgänglig i runt 10 minuter per server.

We will perform scheduled maintenance of all MySQL-servers on July 28, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 06:00. While the maintenance is being performed there will be 10 minutes of interruption per server.

00:01: Underhållet påbörjas. / Maintenance starts now.

05:54: Arbetet avslutat. / Maintenance finished.

Underhåll av UNIX-webservrar

Avklarat

2016-07-21: Vi kommer genomföra underhåll på samtliga UNIX-kundwebservrar under morgonen torsdagen den 21e Juli. Arbetet beräknas starta vid midnatt och vara klart innan 07:00. Medan arbetet utförs kommer varje server vara otillgänglig i runt 10 minuter per server.

00:01: Underhållet påbörjas.

04:28: Arbetet avslutat, alla servrar tillbaka i normal drift.

PHP-uppgradering av webbservrarna s73, s303 och s310

Avklarat

2016-07-21 med start 00:01 så kommer webbservrarna s73, s303 och s310 att uppgraderas från PHP 5.5 till PHP 5.6. Beräknad nertid per server är 1 timme.

Detta inlägg kommer att uppdateras i samband med att varje server uppgraderats.

00:05: Underhållet har påbörjats utav webbserver s73.

00:10: Underhållet har påbörjats utav webbserver s303.

00:10: Underhållet har påbörjats utav webbserver s310.

00:30: Underhållet utav webbserver s73 är nu slutfört.

00:35: Underhållet utav webbserver s303 är nu slutfört.

00:40: Underhållet utav webbserver s310 är nu slutfört.

Driftstörning webbserver s506

Avklarat

2016-07-17 14:30: En driftstörning har uppstått på UNIX-servern s506.loopia.se, tekniker felsöker.

2016-07-17 14:35: Driftstörningen är nu löst och servern är åter i normal drift.