Störning Sitebuilder

Avklarat

2018-01-15 09:30: Vi upplever just nu en störning i vår Sitebuilder vilket medför att det kan vara svårt att logga in och redigera den. Felsökning pågår tillsammans med vår leverantör.

The Sitebuilder editing workspace is currently having a disturbance in the login procedure. We are working to solve the problem asap.

2018-01-15 10:30: Störningen är nu löst och man ska åter kunna logga in i sin Sitebuilder. / The issue is now resolved.

Störning: Kundzon

Avklarat

2018-01-11 11:00: Vi upplever just nu en störning på vår kundzon. Det medför att den just nu kan vara svår att logga in på. Tekniker felsöker.

2018-01-11 11:50: Störningen på vår kundzon skall nu vara åtgärdad och inloggningar skall åter fungerar som tänkt. Om du får ett felmeddelande trots detta så bör det räcka med att ladda om sidan.

Underhåll VPS-plattform / Maintenance VPS platform

Avklarat

Torsdagen den 11 januari utförs underhåll av vår VPS-plattform mellan 23:00-06:00. En nedtid på ca 30-60 minuter per VPS är planerad samt en omstart av alla VPSer. Medan underhållet pågår är det inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon eller att installera en ny VPS.

On Thursday, January 11 there will be a maintenance window for our VPS platform between 23:00-06:00. A downtime of approximately 30-60 minutes per VPS is planned, as well as a reboot of all VPS. During the maintenance, it is not possible to modify your VPS in Loopia Customer Zone, nor possible to install a new VPS.

00:30: Arbetet avklarat. / Maintenance complete.

Planerat underhåll, listade tjänster / Planned maintenance, listed services

Avklarat

Torsdagen den 11:e januari utförs underhåll av nedan listade tjänster mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 11 there will be a maintenance window for services listed below between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

– Windows
– UNIX-webb
– MySQL
– phpMyAdmin
– Formmail
– Cron
– Loopia.se/com/no/rs
– support.loopia.se/com/no/rs
– blogg.loopia.se/com/no/rs
– Changes of settings for web sites

00:00: Maintenance begins.

03:10: Maintenance ends.

Planerat underhåll, Nätverk / Planned maintenance, Network

Avklarat

Torsdag den 18 januari utförs underhåll av vår nätverksmiljö mellan 00:01-00:30. Samtliga tjänster kommer få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, January 18 there will be a maintenance window for our network between 00:01-00:30.  All our services might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:01 Arbete påbörjat / Maintenance started

00:45 Arbete avslutat / Maintenance ended

Underhåll lagringssystem / Maintenance storage systems

Avklarat

Under natten mot torsdagen 2018-01-04 kommer vi att utföra underhåll på våra lagringssystem för e-post och webbplatser. Vi kommer att starta vid 00:01 och arbetet beräknas vara färdigt innan klockan 05:00. Under tiden för underhållet så kan webbplatser och e-postkonton vara helt eller delvis otillgängliga.

On Thursday, January 04, there will be a maintenance window for our email and website storage systems. The maintenance will start at 00:01 and is expected to be finished before 05:00. Websites and email accounts may be completely or partially unavailable during the maintenance.

00:10 – Arbete påbörjat / Maintenance started

04:41 – Arbete avslutat / Maintenance finished

Planerat underhåll, specifika tjänster / Planned maintenance, specific services

Avklarat

Torsdagen den 21 december utförs underhåll av nedan listade servrar/sidor mellan 00:01-06:00. Hemsidor på dessa servrar kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Thursday, December 21 there will be a maintenance window for below listed servers/sites between 00:01-06:00. Websites on these servers might have one or several short interruptions during the maintenance.

* support.loopia.se/no/com/rs
* blogg.loopia.se/no/com/rs
* phpMyAdmin (se/rs)
* Formmail (se/rs)

Planerat underhåll, MySQL-server s443 / Planned maintenance, MySQL-server s443

Avklarat

Tisdagen den 19 december utförs underhåll av MySQL-server s443 mellan 00:01-01:00. Hemsidor på denna server kan få ett eller flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

On Tuesday, December 19 there will be a maintenance window for MySQL-server s443 between 00:01-01:00. Websites on this server might have one or several short interruptions during the maintenance.

00:03: Maintenance begins.

00:35: Maintenance is done.

Akut underhåll, Windows / Emergency maintenance, Windows

Avklarat

2017-12-14 00:00: Ett akut underhåll utförs just nu på samtliga Windows IIS-servrar, vilket kan innebära att vissa hemsidor på servern inte går att besöka för tillfället. Vi arbetar så snabbt vi kan för att göra dem tillgängliga igen.

We are currently performing an emergency maintenance on all Windows IIS, which might cause that some websites on this web server are temporarily not available. We are working actively to make them available again.

04:11 Arbete avslutat / Maintenance finished

Störning webblagring

Avklarat

2017-12-12 11:40: Vi har just nu en störning på vår webblagring (det system som lagrar filer för webbsidor). Det medför att sidor i nuläget kan få längre laddtider eller att meddelande om att de ej nås (502 Bad Gateway) visas.

2017-12-12 12:30: Webblagringen är sedan 12:15 åter i normal drift. Om en sida fortfarande ej laddar så testa att tömma webbläsarens cache och ladda sean om sidan.