Planerat underhåll på VPS plattformen

Planerat driftunderhåll

Den 30 augusti så kommer det att ske ett underhåll för vår VPS-plattform. Underhållet planeras pågå mellan klockan 00:01 till klockan 03:00. En nertid på cirka 30 minuter per VPS är planerad samt en omstart utav alla VPSer.

Under denna period är det även inte möjligt att modifiera VPSer i Loopia Kundzon, inte heller installera nya VPSer.

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX-web

Avklarat

Den 18 Augusti kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 06:00.

We will perform scheduled maintenance of all UNIX web servers on August 18, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 06:00.

00:01: Underhållet påbörjas. / Maintenance starts now.

03:51: Arbetet avslutat. / Maintenance finished.