Nätverksstörning

Avklarat

2016-10-18 15:35: Just nu har vi en nätverksstörning vilket gör att vissa tjänster kan vara svåra att nå. Tekniker felsöker.

2016-10-18 15:55: Störningen är nu löst.

Akut underhåll, IIS5 / Emergency maintenance, IIS5

Avklarat

2016-10-18 10:20: Webservern IIS5 kommer att genomgå ett underhåll med start 11:00 som innebär att hemsidor på servern ej är tillgängliga. Vi arbetar skyndsamt med att göra dessa hemsidor tillgängliga igen. / The web server IIS5 will be down starting at 11:00 for emergency maintenance. We are working actively to make affected websites available again.

11:00: Underhållet påbörjas / Maintenance has begun

12:00: Underhållet pågår fortgår / Maintenance is still going

12:50: Underhållet är slutfört / Maintenance is done

Planerat underhåll, UNIX-webb / Planned maintenance, UNIX-web

Avklarat

Den 19:e Oktober kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga UNIX-webbservrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 06:00.

We will perform scheduled maintenance of all UNIX web servers on October 19, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 06:00.

2016-10-19 00:01: Underhållet har påbörjats / Maintenance has begun.

2016-10-19 01:40: Underhållet har slutförts / Maintenance has ended.

Akut underhåll, IIS4 / Emergency maintenance, IIS4

Avklarat

2016-10-13 10:08: Webservern IIS4 genomgår underhåll som innebär att hemsidor på servern ej är tillgängliga. Vi arbetar skyndsamt med att göra dessa hemsidor tillgängliga igen. / The web server IIS4 is down for emergency maintenance. We are working actively to make affected websites available again.

2016-10-13 10:30: Arbetet fortgår / Work continues to make affected websites available again.

Planerat underhåll, Windows / Planned maintenance, Windows

Avklarat

Den 13 oktober kommer vi att utföra ett planerat underhåll av samtliga Windows-servrar, med start 00:01. Arbetet beräknas vara slutfört innan 06:00.

We will perform scheduled maintenance of all Windows servers on October 13, starting 00:01. The maintenance is expected to be completed before 06:00.

00:01: Underhållet har påbörjats / Maintenance has begun.

02:00: Underhållet har slutförts / Maintenance has ended.