Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

Dessvärre så pågår just nu en långvarig större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Underhåll av domäner

Planerat driftunderhåll

Tisdagen den 7:e juli så kommer det att ske ett underhåll för alla domäntyper förutom .se, .nu och .eu. Underhållet planeras pågå mellan 07:00 och 07:30. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Felmeddelanden i webbmailen

Planerat driftunderhåll

2015-07-02 12:00: Efter ett underhållsarbete på webbmailen så kan vissa felmeddelanden visas när man försöker navigera runt i webbmailen. För att få bort dessa meddelanden behöver du tömma den lokala cachen i din webbläsare och därefter logga ut och in på din e-postadress en gång.

13:30: Standardencodingen i webbmailen var tidigare felaktig och vissa e-postmeddelanden visades med fel encoding. Detta har nu blivit rättat.

Vissa kolumner i webbmailen har för närvarande fel storlekar, våra tekniker jobbar på att lösa detta så skyndsamt som möjligt.

Migrering av .pl-domäner

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 24:e juni så kommer vi att påbörja migreringen för .pl-domäner från Active24 till Ascio. Arbetet planeras pågå från och med 09:00. Under migreringen kan namnserverbyten och whois-uppdateringar för denna toppdomän inte göras. Detta inlägg kommer att uppdateras när underhållet är slutfört.

Mer information om migreringen finns på våran blogg.

Störning administration av Loopia Sitebuilder

Avklarat

2015-07-01 14:30: Det går för närvarande ej att redigera hemsidor i tjänsten Loopia Sitebuilder efter ett underhållsarbete som startade 13:00.
Hemsidor byggda i Sitebuildern går dock att besöka utan några förhinder. Tekniker felsöker.

2015-07-01 16:20: Det går nu att redigera sin Loopia Sitebuilder som vanligt igen.

Underhåll .se och .nu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 1:a juli så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Driftstörning bank-id

Avklarat

2015-06-25 17:05: Just nu har vi en driftstörning gällande inloggningar med bank-id. Tekniker felsöker.

2015-06-25 17:45: Felet är nu åtgärdat av vår underleverantör och tjänsten är åter i normal drift.

Nätverksstörning

Avklarat

2015-06-23 16:00: Vi har för närvarande en nätverksstörning/DDoS-attack som påverkar våra DNS-tjänster, felsökning pågår.

2015-06-23 16:13: De externa skydd vi har filtrerar just nu trafiken och det ska ej ha någon påverkan vad det gäller åtkomst för våra tjänster.

2015-06-23 16:50: Vi får fortfarande in felrapporter om att delar av Telias nät ej ännu kan nå våra tjänster. Vi jobbar just nu med leverantören av vårt DDoS-skydd för att förbättra filtreringen av trafik från Telias nät.

2015-06-23 17:40: Åtgärder har genomförts och situationen ska ha förbättrats även för de Telia-kunder som tidigare påverkades.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 24:e juni så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.