Driftstörning MSSQL server

Avbrott

2015-01-21 09:57: För närvarande har vi en driftstörning MSSQL-tjänsten. Tekniker felsöker.

2015-01-23 09:00 Tekniker har arbetat sedan störningen påbörjades med att lösa detta så skyndsamt som möjligt.
Tjänsten skall fungera sedan igår men korta störningar kan fortfarande uppstå medan tekniker arbetar med att få upp tjänsten helt och hållet.

Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Migrering av .me-domäner

Planerat driftunderhåll

Måndagen den 19:e januari så kommer vi att påbörja migreringen för .me-domäner från Active24 till Ascio. Arbetet planeras pågå från och med 13:00. Under migreringen kan namnserverbyten och whois-uppdateringar för denna toppdomän inte göras. Detta inlägg kommer att uppdateras när underhållet är slutfört.

Mer information om migreringen finns på våran blogg.

Driftstörning MySQL-server s462

Avklarat

2015-01-23 10:31: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s462, tekniker felsöker.

2015-01-23 11:05: MySQL-server s462 fungerar nu som vanligt igen.

2015-01-23 11:10: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s462, tekniker felsöker.

2015-01-23 11:11: MySQL-server s462 fungerar nu som vanligt igen.

Störning Loopia kundzon

Avklarat

2015-01-22: 15:30   Just nu så kan det vara svårt att logga in i Loopia Kundzon och/eller utföra ändringar i denna. Tekniker felsöker

2015-01-22: 15:45 Störningen ska nu vara löst och det ska åter gå att logga in i kundzonen.

Driftstörning MySQL-server s117

Avklarat

2015-01-21 12:15: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s117, tekniker felsöker.

2015-01-21 12:22: MySQL-server s117 fungerar nu som vanligt igen.

2015-01-22 09:05: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s117, tekniker felsöker.

2015-01-22 09:12: MySQL-server s117 fungerar nu som vanligt igen.

Driftstörning MySQL-server s183 (uppdatering s181, s182 & s184)

Avklarat

2015-01-21 10:28: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s183, tekniker felsöker.

2015-01-21 10:41: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s181, s182, s183 & s184, tekniker felsöker.

2015-01-21 11:19: MySQL-servrarna s181, s182, s183 & s184 är åter i normal drift.

Nätverksstörning Telia

Avklarat

2015-01-20 14:05: Just nu kan kunder som ansluter via Telia till oss ha svårigheter att komma åt våra tjänster. Tekniker felsöker.

14:10: Det fungerar nu att komma åt våra tjänster via Telia igen.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 21:a januari så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Driftstörning MySQL-server S410

Avklarat

2015-01-17 00:17: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern S410, tekniker felsöker.

2015-01-17 00:23: MySQL-servern S410 är i normal drift igen.