Förstasidan
 
Svenska Loopia d.o.o i Serbien

Status på e-poststörningen

Status: 2014-04-02

På grund av den omfattande DNS-störningen förra veckan så blev flera tekniker tvungna att arbeta med den samtidigt som arbetet med e-poststörningen fortgick. Det har medfört att vi ligger efter plan i nuläget och arbetat beräknas nu att ta ca två till tre veckor till innan vi kan börja migrera e-postkonton till den nya mjukvaran.

 Vad sker härnäst:

Vi arbetar just nu med integrationen av det nya e-postsystemet i vår kundzon. Detta för att ni även i fortsättningen ska kunna administrera er e-post från kundzonen. Vi kommer inom kort att börja testmigrera konton som sedan ska testas i det nya systemet för att hitta eventuella buggar/brister.  När dessa tester är slutförda så kommer vi att påbörja migreringen av e-postkonton så att all e-post går genom den nya snabbare mjukvaran.

Något som inte var planerat från början men som nu är beställt är en helt ny lagringslösning för e-postsystemet. Planen från början var att utöka befintlig lagring men efter samtal med leverantör så har vi nu beställt en helt ny lösning. Fördelarna med denna är att vi mångdubblerar prestandan och överlag så kommer hela systemet att upplevas som mycket rappare när det gäller hanteringen av e-post.

I nuläget:

Det är framförallt e-postkonton med stort antal meddelanden som just nu har svårt att synkronisera mot våra servrar. Webbmailen, Mac Mail och Outlook for Mac är för närvarande de klienter som har svårast att ansluta och synkronisera stora e-postkorgar. För Mac-användare så rekommenderar vi i nuläget att man använder sig av Thunderbird och där anger ett högre värde för server timeout https://support.loopia.se/wiki/Timeout_mot_servern

 

Uppdatering 2014-03-27: 


Vi har under gårdagen, morgonen och förmiddagen gjort underhåll på webbmailen för att åtgärda de felrapporter som inkommit. Detta är färdigt sedan 11:30 och webbmailen skall fungera normalt igen.


Sedan förra uppdateringen har vi arbetat med migreringen till den nya mjukvaran för e-postsystemet, och kommer fortsätta med det tills allt är klart.


Uppdatering 2014-03-20: 


Vi har under de senaste två dagarna åter fått hög last i systemen vilket medför att det just nu kan vara svårt att logga in via både klient och webbmail.


Tekniker felsöker denna ökning av last samtidigt som arbetet med att påbörja migrering av kunder fortgår.Uppdatering 2014-03-17: 


Arbetet med det nya systemet som samtliga e-postkonton ska migreras till fortgår enligt plan. Under föregående vecka så har en tekniker även koncentrerat sitt arbete på det nuvarande systemet. Mjuk och hårdvara har uppgraderats/utökats och vi har sedan tisdagen sett en klar förbättring i antalet lyckade inloggningar i systemet. Det primära felsymptomet just nu är att stora e-postkorgar fortfarande kan uppleva långa svarstider och vi rekommenderar dess användare att i nuläget använda ett e-postprogram före webbmailen. Om ditt e-postprogram/smartphone som ansluter via IMAP ej kan ansluta så råder vi er att ta bort/lägga till e-postkontot igen.


Uppdatering 2014-03-05: 

Supporten har med framgång lyckats få många kunder att kunna ansluta genom att utöka den tid som e-postklienten (programmet) har på sig för varje anslutning mot servern.

Genom att utöka denna tid så har många lyckats hämta hem/synkronisera sin e-post. (Gäller både IMAP och POP3).

Se gärna denna guide om hur man utökar denna inställning i de vanligaste klienterna. https://support.loopia.se/wiki/Timeout_mot_servern

Uppdatering 2014-03-04: 

Under den senaste veckan så har teknikerna arbetat med den nya mjukvaran för e-postsystemet. Arbetet går enligt planerna och få hinder har hittills dykt upp på vägen.

Arbetet har till största delen varit:

* Styrning av IMAP/POP3/SMTP-sessioner. Icke-migrerade domäner skall till vår gamla miljö, medan migrerade domäner skall till den nya miljön.

* Aktivering av antispam och antivirus skall ske via uppdaterad mjukvara. Integreringen av detta in i våra filtreringsservrar (de som bearbetar e-post innan leverans till slutkonto)

* Backup/restore av e-postkonton och domäner.

* Plugins såsom hantering av förbestämt utrymme, sortering av meddelanden beroende på deras headers (tex spamfiltrering), statistik, frånvaromeddelanden mm.

* Integrering i kundzonen.

* Migreringsverktyg för snabb och smidig migrering.

Stora delar av detta arbetet är slutfört och vi kommer inom kort att testmigrera interna konton för att hitta eventuella hinder i migreringsfasen.  Går detta bra så kommer vi efter det att börja migrera kundkonton.

 

Uppdatering 2014-02-20:

Vi vill återigen börja med att be om ursäkt för att e-posttjänsten för närvarande kan vara långsam och stundtals svår att nå för vissa kunder.

Teknikerna har jobbat med den nya hård- och mjukvaran den senaste tiden samtidigt som man har gjort förbättringar i den nuvarande miljön.

Vi utökade vår spamfiltrering den 10/2 och kan nu i ett tidigare skede stoppa allt fler spammeddelanden från att nå kunder hos oss. Med hjälp av dessa nya filtreringsmetoder gick vi från runt 6 blockerade meddelanden per sekund till medeltalet 110-120 meddelanden beroende på tidpunkt. Arbetet med att förbättra dessa filter ytterligare fortgår.

spamgraf20140221


Det sker dock intermittenta lasttoppar på systemet vilket medför att det stundtals fortfarande kan vara långa svarstider för kunder framförallt på webbmailen och e-postkonton med många meddelanden i inkorgen.

Det nya systemet testas just nu internt, bland annat nya spam- och antivirus-filter sätts upp och testas av tekniker och vi hoppas att inom kort börja migrera kunder till detta uppdaterade system för att slutligen vara klara inom den förutsatta tvåmånadersperioden.

Från supportens håll har man kunnat notera att e-postklienter är att föredra i nuläget då dessa inte utför lika mycket arbete mot e-postservrarna som webbmail-klienten gör.

Om en e-postklient konstant ger ett felmeddelande att servern inte svarar eller något annat felmeddelande har support också noterat att man kan lösa detta genom att ta bort och lägga till kontot igen i sin e-postklient om du använder IMAP. Ta backup innan detta görs med POP3!

 

2014-02-06: De senaste veckorna så har vi dessvärre haft störningar på delar av vår e-posttjänst. Detta har medfört att det just nu kan vara svårt att logga in i sitt e-postkonto under framförallt dagtid och väl inloggad så kan det förekomma långa svarstider framförallt i stora e-postkonton.

Våra tekniker har under den här tiden arbetat med att felsöka och åtgärda detta.

Den primära orsaken är att antalet inkommande spam-meddelanden har ökat extremt kraftigt  under den senaste perioden från 5-10 inkommande e-postmeddelanden per sekund till ca 160 meddelanden i sekunden.


Detta medför att vi har fått ett tiodubblat tryck på kort tid på våra servrar som hanterar eposten och där det  nu visat sig primärt vara lagringen som inte kan hantera den takt av meddelanden som inkommer och ska behandlas. Detta har medför att inloggningar nekas och väl inloggad så kan det förekomma längre svarstider än normalt.

För att tackla den snabbt ökande spam-vågen har vi påbörjat arbetet med att både bygga ut och bygga om vårt e-postsystem med ny mjukvara och utökad hårdvara. Då detta är ett tidskrävande arbete vidtar vi löpande en mängd  åtgärder för att förbättra situationen fram tills dess att ombyggnaden är helt färdig vilket beräknas ta ca 2 månader från dagens datum.

 Vi kommer kontinuerligt att uppdatera här i inlägget de steg vi tar och när vi öppnar den nya miljön för eventuella betatestare.

Återigen beklagar vi att detta drabbat er kunder. Vi gör allt i vår makt för att åtgärda detta så fort som möjligt.

Vänligen observera att supporten ej har mer information att ge än denna. 

 

 
Inlägg publicerat 2014-02-06 av Loopia Drift

Problem att synka med Outlook 2013

2013-11-19: Sedan Windows-uppdateringar som skickades ut från Microsoft förra veckan har vi upptäckt att fler och fler kunder inkommer till oss om att inkorgen är tom eller att det inte går att t.ex. ta bort meddelanden.

I vissa fall hjälper det att låta Outlook stå och synka en stund, beroende på hur mycket meddelanden du har i din e-postlåda kan det ta allt från några minuter upp till några timmar.

Du kan använda webbmailen (https://webmail.loopia.se/) tills dess att Microsoft skickar ut en uppdatering som löser detta, eller medan Outlook synkar.

Vi har i kontakt med kunder ej lyckats hitta en lösning som är applicerbar på samtliga men följande lösningar har hjälpt kunder som haft problem med sin Outlook 2013 eller Outlook 365:

Avaktivera "Visa endast mappar som du prenumererar.."

Under "Mapp"-fliken så har du valet "IMAP-mappar

Öppna denna och klicka ur valet att endast visa prenumererade mappar.

Välj sedan "Skicka och ta emot för alla mappar" för att forcera en synkronisering av alla mappar.

Har du många meddelanden kan detta ta en stund.

Avinstallera uppdateringen som orsakade denna störning

I Windows 8 så öppna din Uppdateringshistorik för Windows (sök på tex "Uppdateringshistorik" i Startmenyn)

Lokalisera uppdateringarna KB2837618 och/eller KB2837643 och avinstallera dem.

I Windows 7 så söker du på Windows Update och sedan "Tidigare uppdateringar"

Lokalisera uppdateringarna KB2837618 och/eller KB2837643 och avinstallera dem.

Inlägg publicerat 2013-11-19 av Loopia Drift

Statistiken

Arbetet med det nya statistiksystemet fortgår och är nu i sin slutlinda.

Uppdatering 2014-04-17: Processningen av statistikdatat har tagit längre tid en beräknat och det kan ta ytterligare 2-3 dagar innan all data har processats ikapp igen.

Uppdatering 2014-04-14: Sedan igårkväll har vi sett en viss fördröjning på processning av statistikdata, detta är lokaliserat till stora mängder data som behöver processas som tidigare inte kunnat köras. Processningen är beräknat att ta ungefär 3 dagar innan den kommer ikapp helt och hållet igen.

Uppdatering 2014-03-14: Sedan igårkväll har vi sett en viss fördröjning på processning av statistikdata, detta är lokaliserat till stora mängder data som behöver processas som tidigare inte kunnat köras. Processningen är beräknat att ta ungefär 3 dagar innan den kommer ikapp helt och hållet igen.

Uppdatering 2014-02-20: Statistiken har nu körts för alla statistikanvändare sedan mitten av december 2013. Iochmed den stora ändring som gjordes i hur statistikdatat processas så görs ett löpande arbete för att förbättra statistikkörningarna.

Uppdatering 2013-12-11: Samtliga Windowskunder har sedan några dagar tillbaka fått sin statistik processad fram till för ett par veckor sedan. Just nu lägger vi in den löpande uppdateringen för varje server, några servrar åt gången. Just nu är runt en tredjedel av Windowsservrarna klara och skall vara i synk, medan resten kommer att läggas till löpande kommande par dagar.

Uppdatering 2013-10-30: Arbetet med att föra över statistik från Windows-servrarna fortgår. Vi beklagar att arbetet har dragit ut på tiden men tekniker jobbar med ärendet i nuläget.
Det har inkommit ett mindre antal UNIX-kunder där statistiken ännu inte är uppdaterad. Har du en UNIX-site och fortfarande inte fått din statistik - inkom till support@loopia.se med kundnummer och domännamn så får tekniker se över om statistiken för tillfället kan ordnas manuellt.

Uppdatering 2013-09-24: Statistiken är nu i normal drift för webbplatser på UNIX-servrar och vi fortsätter arbetet med att göra klart arbetet för våra Windows-servrar.

Bakgrund till projektet:

Under våren 2013 uppdagades det att statistiken för kunders sidor släpade efter mer och mer. Detta pga den ökande lasten på statistiksystemet. Teknikerna fick då i uppdrag att starta ett projekt där detta system skulle uppgraderas till en modernare och kraftfullare hårdvara och en nyare programvara av det system vi använde.

Ny hårdvara köptes in i maj och efter det påbörjades arbetet med att anpassa mjukvara för den nya kraftfullare miljön. I samband med detta har vi arbetat med att få bort gamla flaskhalsar och framförallt uppdatera bakomliggande system såsom operativsystem och införa en bättre redundans i miljön.

Eftersom den tidigare programvaran som hanterar statistikdata inte längre kunde användas behövde programvaran ersättas. Detta har inneburit en omfattande återimplementation av flera kringliggande komponenter, vilket är den huvudsakliga anledningen till att statistiksystemet ej ännu är i normal drift.

Det mesta av projektet är slutfört, men då arbetet innebär så pass mycket nyutveckling är det svårt att ge exakt tidsangivelse när systemet kan tas i fullt bruk. Nästa mål är att starta upp körningen av statistik för UNIX-sajter, och därefter slutföra arbetet med Windows-sajter.

Vi kommer att kontinuerligt uppdatera detta inlägg så fort mer information finns att delge.

Vi vill be om ursäkt för att det tagit så lång tid att få klart det nya statistiksystemet.

Inlägg publicerat 2013-09-06 av Loopia Drift


Visa historiska inlägg

Diners Club American Express Mastercard SecureCard VISA Verified by Visa