Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Uppgradering Windows-plattformen

Planerat driftunderhåll

Vi har nu påbörjat vår uppgradering av Windowsplattformen för kunder som kör klassisk ASP och .NET 2.0

Den teknik som plattformen idag körs på når dessvärre sin end-of-life den här sommaren och vi kommer då att migrera samtliga kunder till vår nya Windows-plattform.

Målet är att samtliga sidor på den gamla plattformen ska migreras utan nedtid och insats från kund men det finns två funktioner som idag endast finns på den gamla plattformen. Dessa kommer i samband med migreringen att upphöra då det ej längre finns stöd för dem:

Lösenordsskydd:

Den nya plattformen har ej stöd för lösenordsskydd via Loopia Kundzon då denna teknik dessvärre också når end-of-life i samband med i uppgradering.

Om du idag har lösenordsskyddat delar eller hela din sida via funktionen i din Loopia Kundzon måste du nu byta ut detta skydd.

Har du idag en webbplats med enbart HTML-sidor kan du via din Loopia Kundzon byta till vår UNIX-plattform eller kontakta vår support för assistans.

Har du idag en .NET-sida på den gamla plattformen så kan du med hjälp av följande guide skapa ett lösenordsskydd: https://msdn.microsoft.com/en-us/expression/cc964293.aspx

Databaskopplingar via DSN

Denna teknik stöds ej heller längre utan nuvarande databaskopplingar måste bytas till OLEDB.

Exempelkod med felhantering där du bara behöver lägga in dina egna parametrar finna att ladda hem här https://support.loopia.se/wiki/Koppla_ASP_till_databas

Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt vänta med att migrera de webbplatser som använder dessa två tjänster. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till samtliga dessa kunder som vi upptäcker under migreringen.

Vi kommer att uppdatera det här inlägget i takt med att arbetet fortgår.

Störning Unix-webserver s515

Avklarat

2015-03-06 13:54: Vi har för närvarande en störning på webservern s515, tekniker felsöker.
2015-03-06 14:08: Servern är åter i normal drift.

Driftstörning domänsök

Avklarat

2015-03-06 11:00: En driftstörning har uppstått på vår domänsök och det går nu därför inte att söka efter gTLD-domäner via loopia.se eller via LoopiaAPI.

12:30: Domänsökningar via loopia.se och LoopiaAPI skall nu fungera normalt igen.

Underhåll Sitebuilder

Avklarat

Torsdagen den 5:e mars så kommer det att ske ett underhåll för Loopia Sitebuilder. Underhållet planeras påbörja 10:00. Under denna period kan man bli utloggad från att redigera en Sitebuilder och det skall räcka med att logga in igen via Kundzonen.

Driftunderhåll, nätverk

Avklarat

2015-03-04 09:00: Mellan 05:00 och 06:00 imorgon kommer ett driftunderhåll på nätverket att genomföras, samtliga tjänster kan påverkas. Det beräknas bli flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

2015-03-05 05:00: Arbetet påbörjas.

2015-03-05 06:05: Arbetet avslutat.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 4:e mars så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Driftstörning MySQL-server s117

Avklarat

2015-02-26 21:00: MySQL-server s117 är för tillfälligt inte tillgänglig. Arbete pågår med att återfå normal drift.

2015-02-26 21:08: MySQL-servern är nu i normal drift.

Driftstörning UNIX-server s515

Avklarat

2015-02-23 14:40: Vi har just nu en störning på webbserver s515. Detta medför att sidor på servern just nu har längre svarstider än normalt. Tekniker felsöker.

2015-02-23 15:50: Arbetet med servern fortgår, den kan i dagsläget visa ett 503-felmeddelande.