Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

Dessvärre så pågår just nu en långvarig större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Migrering av .pl-domäner

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 24:e juni så kommer vi att påbörja migreringen för .pl-domäner från Active24 till Ascio. Arbetet planeras pågå från och med 09:00. Under migreringen kan namnserverbyten och whois-uppdateringar för denna toppdomän inte göras. Detta inlägg kommer att uppdateras när underhållet är slutfört.

Mer information om migreringen finns på våran blogg.

Driftstörning webserver s506

Avklarat

2015-07-25 22:18: En driftstörning har uppstått på webserver s506, tekniker felsöker.

2015-07-25 22:43: Störningen är nu löst och webservern är åter i normal drift.

Störning Loopia Sitebuilder

Avklarat

2015-07-24 08:35: Det går för närvarande ej att publicera hemsidor i tjänsten Loopia Sitebuilder. Tekniker arbetar för att åtgärda felet.

Underhåll windowsservrar samt unixservrar s515, s516 och s517

Avklarat

2015-07-21 16:00: Vi kommer genomföra underhållsarbete på samtliga Windows-servrar samt unix-servrarna s515, s516 och s517 ikväll med start kl. 22:00. Underhållet kan kräva flera omstarter av servrarna och därmed kommer de under korta stunder att vara onåbara. Underhållet beräknas vara klart innan 01:00.

2015-07-21 22:00: Underhållet påbörjas

2015-07-21 23:15: Underhållet är slutfört

 

Störning på domänregistreringar m.m.

Avklarat

2015-07-21: 00:45: Vi har för närvarande en störning som innebär att domänregistreringar och andra domäntjänster för vissa topdomäner inte fungerar. Vi arbetar med vår leverantör för att lösa detta.

2015-07-21 01:45: Störningen är nu löst och registreringar samt övriga tjänster är åter i normal drift.