Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Uppgradering Windows-plattformen

Planerat driftunderhåll

Vi har nu påbörjat vår uppgradering av Windowsplattformen för kunder som kör klassisk ASP och .NET 2.0

Den teknik som plattformen idag körs på når dessvärre sin end-of-life den här sommaren och vi kommer då att migrera samtliga kunder till vår nya Windows-plattform.

Målet är att samtliga sidor på den gamla plattformen ska migreras utan nedtid och insats från kund men det finns två funktioner som idag endast finns på den gamla plattformen. Dessa kommer i samband med migreringen att upphöra då det ej längre finns stöd för dem:

Lösenordsskydd:

Den nya plattformen har ej stöd för lösenordsskydd via Loopia Kundzon då denna teknik dessvärre också når end-of-life i samband med i uppgradering.

Om du idag har lösenordsskyddat delar eller hela din sida via funktionen i din Loopia Kundzon måste du nu byta ut detta skydd.

Har du idag en webbplats med enbart HTML-sidor kan du via din Loopia Kundzon byta till vår UNIX-plattform eller kontakta vår support för assistans.

Har du idag en .NET-sida på den gamla plattformen så kan du med hjälp av följande guide skapa ett lösenordsskydd: https://msdn.microsoft.com/en-us/expression/cc964293.aspx

Databaskopplingar via DSN

Denna teknik stöds ej heller längre utan nuvarande databaskopplingar måste bytas till OLEDB.

Exempelkod med felhantering där du bara behöver lägga in dina egna parametrar finna att ladda hem här https://support.loopia.se/wiki/Koppla_ASP_till_databas

Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt vänta med att migrera de webbplatser som använder dessa två tjänster. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till samtliga dessa kunder som vi upptäcker under migreringen.

Vi kommer att uppdatera det här inlägget i takt med att arbetet fortgår.

Störning Loopia kundzon

Avklarat

2015-01-28: 11:30   Just nu så kan det vara svårt att logga in i Loopia Kundzon och/eller utföra ändringar i denna. Tekniker felsöker

2015-01-28: 11:50 Störningen är nu löst av tekniker.

Störning .PL-domäner

Avklarat

2015-01-26 14:30: Vi har för närvarande en störning i hanteringen av .PL-domäner. I nuläget så går det ej att utföra ändringar på .PL-domäner som hanteras av vår gamla registrar Active24.  Detta gäller ej domäner som i nuläget hanteras av Ascio. Ni kan se aktuell registrar genom att söka på domänen här.

2015-01-27 16:00 Störningen är nu löst.

Underhåll .se och .nu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 28:e januari så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Driftstörning MySQL-server s462

Avklarat

2015-01-23 10:31: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s462, tekniker felsöker.

2015-01-23 11:05: MySQL-server s462 fungerar nu som vanligt igen.

2015-01-23 11:10: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s462, tekniker felsöker.

2015-01-23 11:11: MySQL-server s462 fungerar nu som vanligt igen.

Driftstörning MySQL-server s117

Avklarat

2015-01-21 12:15: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s117, tekniker felsöker.

2015-01-21 12:22: MySQL-server s117 fungerar nu som vanligt igen.

2015-01-22 09:05: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s117, tekniker felsöker.

2015-01-22 09:12: MySQL-server s117 fungerar nu som vanligt igen.

Driftstörning MySQL-server s183 (uppdatering s181, s182 & s184)

Avklarat

2015-01-21 10:28: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s183, tekniker felsöker.

2015-01-21 10:41: Vi har för närvarande en störning på MySQL-servern s181, s182, s183 & s184, tekniker felsöker.

2015-01-21 11:19: MySQL-servrarna s181, s182, s183 & s184 är åter i normal drift.

Driftstörning MSSQL server

Avklarat

2015-01-21 09:57: För närvarande har vi en driftstörning MSSQL-tjänsten. Tekniker felsöker.

2015-01-23 09:00 Tekniker har arbetat sedan störningen påbörjades med att lösa detta så skyndsamt som möjligt.
Tjänsten skall fungera sedan igår men korta störningar kan fortfarande uppstå medan tekniker arbetar med att få upp tjänsten helt och hållet.

Nätverksstörning Telia

Avklarat

2015-01-20 14:05: Just nu kan kunder som ansluter via Telia till oss ha svårigheter att komma åt våra tjänster. Tekniker felsöker.

14:10: Det fungerar nu att komma åt våra tjänster via Telia igen.