Förstasidan
 
Svenska Loopia d.o.o i Serbien

Status på e-poststörningen

Uppdatering 2014-06-18

Samtliga domäner på vår priolista (till dagens datum) är nu migrerade till det nya e-postsystemet. Teknikerna har nu gått vidare och migrerar samtliga e-postkonton. Skulle du som kund i nuläget uppleva en störning på din e-post så kontakta Loopia Support via chat, tele 021-128222 eller e-post support@loopia.se för felsökning och eventuell påskyndad migrering.

Uppdatering 2014-06-05

Migreringarna har pågått under veckan med hittills inga felrapporter från kunder.

Teknikerna jobbar just nu med dessa och att migrera det script som utför migreringen för att det ska kunna migrera i snabbare takt och även justera de eventuella hinder som man uppstå när en kund migreras.

Vi arbetar ännu efter den priolista som finns och när en kund blivit migrerad så kommer ett mail från vår support med korta instruktioner om de nya funktioner som man nu får tillgång till. Arbetet fortsätter oavbrutet tills dess att samtliga kunder är migrerade.

Uppdatering 2014-06-02

Vi har sedan förran veckan påbörjat migreringen av kundkonton och genomför nu tester/optimeringar av migreringsscriptet för att inom kort kunna migrera i större skala.  När en migrering från vår priolista är slutförd så kommer man som kund att få ett mail från Loopia Support med information ang detta och några korta instruktioner om de nya funktionerna i kundzonen detta medför. Har man ej fått detta meddelande så är man ännu ej migrerad.

Uppdatering: 2014-05-27

Arbetet med det nya e-postsystemet är nu slutfört hård- och mjukvarumässigt. Det som kvarstår nu är att migrera samtliga kunder till det nya systemet.
Under denna migrering så utförs återkommande prestandatester för uppföljning av att alla delar av systemet fungerar som det ska.
Teknikerna har inlett fasen där man påbörjat migreringen av konton för beta-testningar och man har under dessa tester hittat mindre fel som nu åtgärdats av tekniker/utvecklare.

Integrationen med kundzonen är slutförd och under eftermiddagen så kommer alla nyskapade e-postkonton (dvs domäner som aktiverar e-poststöd) att placeras på det nya systemet direkt.

Observera att migrerade konton ej längre kan administreras i den gamla kundzonen och ej heller på mailadmin.loopia.se. Dessa konton behöver i nuläget administreras från den ordinarie kundzonen. När samtliga konton är migrerade så kommer en ny uppdaterad Mailadmin att presenteras där man hädanefter kan administrera konto för konto. Men under migreringsperioden så behöver lösenord/autosvar och eventuella spamjusteringar ske av kontoadministratören. Observera även att återställningar av borttagna epostkonton eller epoststöd kommer att hanteras manuellt av Loopiapersonal, fram tills dess att verktyget för detta är färdigställt.”

Ett script för att bulk-migrera kunderna är i slutproduktion och testkörs nu på interna konton.
Detta arbete blev några dagar försenat då man under arbetets gång har upptäckt prestandanedsättande buggar i scriptet som inom kort är åtgärdade.
Scriptet ska nu testköras på ett fåtal konton för att bekräfta att alla inställningar fungerar efter en lyckad migrering till det nya e-postsystemet.

Vi kommer efter testerna att påbörja migreringen av vår priolista i liten skala och när samtliga domäner på listan är migrerade så kommer kontoinnehavarna att notifieras om detta. Om kontots kontaktperson ej har hört något från oss så är man ännu ej migrerad. Steget efter detta är att i snabb takt migrera resternade e-postkonton till det nya systemet.
Det finns ännu ingen tidplan för när samtliga e-postkonton är migrerade.

Uppdatering 2014-05-20

Under dagen så har e-posten dessvärre pga hög last haft mer störningar än normalt.  Tekniker har jobbat med att isolera dessa men högsta prioritet ligger fortfarande på att så snart som möjligt påbörja migreringen av kunder till det nya systemet.

Tekniker utför just nu sluttester av integreringen av Loopia Kundzon och det nya e-postsystemet. Så snart testerna är klara så kommer man att testmigrera interna konton för att med dessa kunna testa miljön ytterligare.
Fortskrider arbetet som planerat så kommer vi att migrera en uppsättning kunder, utvärdera last, prestanda med mera. Om allt ser bra ut ökar vi stegvis takten tills vi migrerat samtliga e-postkonton.

 Uppdatering 2014-05-14

Idag 17:00 så kommer webbmailen att stängas ned för att tekniker ska kunna utföra en uppdatering av programvaran. Arbetet är beräknat att ta ca 30 minuter och ca 17:30 så ska webbmailen åter vara tillgänglig för samtliga. Under den här tiden så kommer det ej gå att logga in i webbmailen. Det kommer fortfarande att gå bra att logga in med en e-postklient/smartphone. Vi beklagar att denna nedstängning sker under dagtid men för att arbetet med att byta ut e-postsystemet ska kunna fortgå under kvällen så är denna korta nedstängning nödvändig. Samtliga mail som levereras under den här tiden kommer att finnas i er inkorg när ni åter kan logga in i webbmailen efter det att arbetet är slutfört.

Uppdatering: Webmailen togs ner för driftunderhåll  klockan 17:00 och 17:11 var webmailen åter i normal drift.

Uppdatering 2014-05-12:

Vi får börja med att be om ursäkt för det långa tidsintervallet mellan uppdateringarna. Mycket har hänt sedan sist och vi har nu nått några milstolpar i implementering av det nya systemet. Den beräknade tiden när detta skulle ha varit klart har dessvärre med råge överskridits och detta beror på att många små hinder/ändringar har dykt upp på vägen och av framförallt säkerhet och framtidssäkringsskäl har vi ej kunnat hoppa över dessa.

Det som har skett sedan föregående uppdatering är följande:

Vi har fått ett helt nytt system för lagring av e-posten levererat.
Vi valde att använda oss av Netapp FAS8040 till detta och fick det levererat i slutet av april.
Tillsammans med leverantör så har vi sedan installerat systemet i vår serverhall och under slutet av vecka 19 så utförde vi acceptanstester av systemet. Dess avslutades under fredagen och systemet ansågs då vara slutlevererat till oss.

Vad är kvar att göra innan en migrering kan påbörjas:

Det som nu är kvar att göra innan vi kan migrera kunderna är framförallt integrationen med kundzonen.
Våra utvecklare jobbar just nu med att integrera alla funktioner som finns i kundzonen med den nya mjukvaran för e-posten.
Det gamla administrationsgränssnittet för e-post kommer ej att fungera efter migreringen så dessa förändringar är prioriterade.
Då vi under arbetets gång upptäckte en bugg i vår webbmail när vi jobbade mot det nya systemet så kommer webbmailen under veckan att uppdateras till en nyare mjukvara.
Vi kommer att utföra tester av spamfiltreringen i det nya systemet för att säkerställa att samtliga delar av det fungerar som det ska.

När påbörjas migreringen:

Går allt enligt planerna nu och inga oförutsedda hinder uppstår så kommer teknikernas oavbrutna arbete innebära att vi måndagen den 26:e maj påbörjar migreringen av e-postkonton till det nya systemet. Detta kommer att innebära minskad last på det gamla systemet samtidigt som migrerade kunder kommer att uppleva en avsevärd prestandaskillnad. Arbetet med att migrera konton kommer sedan gradvis att öka i takt med att allt flyter på och vi kommer under sommaren migrera klart samtliga konton.

 

Status: 2014-04-25

Arbetet med e-postsystemet börjar nå sin slutfas.

Dessvärre så är vi något efter schemat då vi la stora resurser på att säkerställa att våra kunder ej var påverkade av den uppmärksammade Heartbleed-buggen.

Det säkerhetsarbetet är slutfört och under den tiden så fick vi även den nya hårdvaran för lagringen levererad av NetApp.

Detta medförde att vi lagt om planeringen lite av slutfasen i e-postprojektet.

Den nya hårdvaran är på plats i vår serverhall, den är inkopplad i nätverk, strömförsörjning och till vår diesel som finns i anslutning till hallen.

På måndag så kommer mjukvaran i systemet konfigureras tillsammans med tekniker från leverantören.

Efter det så kommer tester att ske mot den nya lagringsmiljön och ett migreringsscript att skrivas/testköras.

Det går ännu ej att lämna ett klart besked när samtliga kunder sedan är migrerade men vi kommer först att fokusera på de kunder som upplevt/upplever störningen den senaste tiden.

Vad har skett sedan senaste uppdateringen?

Leverans och installation av nya servrar som hanterar inkommande e-post.

Den nya backup-lagringen är installerad i vårt sekundära serverrum och kommer konfigureras under kommande vecka.

Nya kontodatabas-servrar som hanterar alla kontouppgifter för epostkunder är levererade och monterade.

Antispam/antivirus-systemet är anpassat för den nya mjukvaran.

Integrationen av vår kundzon mot nya e-postsystemet pågår.

Status: 2014-04-02

På grund av den omfattande DNS-störningen förra veckan så blev flera tekniker tvungna att arbeta med den samtidigt som arbetet med e-poststörningen fortgick. Det har medfört att vi ligger efter plan i nuläget och arbetat beräknas nu att ta ca två till tre veckor till innan vi kan börja migrera e-postkonton till den nya mjukvaran.

 Vad sker härnäst:

Vi arbetar just nu med integrationen av det nya e-postsystemet i vår kundzon. Detta för att ni även i fortsättningen ska kunna administrera er e-post från kundzonen. Vi kommer inom kort att börja testmigrera konton som sedan ska testas i det nya systemet för att hitta eventuella buggar/brister.  När dessa tester är slutförda så kommer vi att påbörja migreringen av e-postkonton så att all e-post går genom den nya snabbare mjukvaran.

Något som inte var planerat från början men som nu är beställt är en helt ny lagringslösning för e-postsystemet. Planen från början var att utöka befintlig lagring men efter samtal med leverantör så har vi nu beställt en helt ny lösning. Fördelarna med denna är att vi mångdubblerar prestandan och överlag så kommer hela systemet att upplevas som mycket rappare när det gäller hanteringen av e-post.

I nuläget:

Det är framförallt e-postkonton med stort antal meddelanden som just nu har svårt att synkronisera mot våra servrar. Webbmailen, Mac Mail och Outlook for Mac är för närvarande de klienter som har svårast att ansluta och synkronisera stora e-postkorgar. För Mac-användare så rekommenderar vi i nuläget att man använder sig av Thunderbird och där anger ett högre värde för server timeout https://support.loopia.se/wiki/Timeout_mot_servern

 

Uppdatering 2014-03-27: 


Vi har under gårdagen, morgonen och förmiddagen gjort underhåll på webbmailen för att åtgärda de felrapporter som inkommit. Detta är färdigt sedan 11:30 och webbmailen skall fungera normalt igen.


Sedan förra uppdateringen har vi arbetat med migreringen till den nya mjukvaran för e-postsystemet, och kommer fortsätta med det tills allt är klart.


Uppdatering 2014-03-20: 


Vi har under de senaste två dagarna åter fått hög last i systemen vilket medför att det just nu kan vara svårt att logga in via både klient och webbmail.


Tekniker felsöker denna ökning av last samtidigt som arbetet med att påbörja migrering av kunder fortgår.Uppdatering 2014-03-17: 


Arbetet med det nya systemet som samtliga e-postkonton ska migreras till fortgår enligt plan. Under föregående vecka så har en tekniker även koncentrerat sitt arbete på det nuvarande systemet. Mjuk och hårdvara har uppgraderats/utökats och vi har sedan tisdagen sett en klar förbättring i antalet lyckade inloggningar i systemet. Det primära felsymptomet just nu är att stora e-postkorgar fortfarande kan uppleva långa svarstider och vi rekommenderar dess användare att i nuläget använda ett e-postprogram före webbmailen. Om ditt e-postprogram/smartphone som ansluter via IMAP ej kan ansluta så råder vi er att ta bort/lägga till e-postkontot igen.


Uppdatering 2014-03-05: 

Supporten har med framgång lyckats få många kunder att kunna ansluta genom att utöka den tid som e-postklienten (programmet) har på sig för varje anslutning mot servern.

Genom att utöka denna tid så har många lyckats hämta hem/synkronisera sin e-post. (Gäller både IMAP och POP3).

Se gärna denna guide om hur man utökar denna inställning i de vanligaste klienterna. https://support.loopia.se/wiki/Timeout_mot_servern

Uppdatering 2014-03-04: 

Under den senaste veckan så har teknikerna arbetat med den nya mjukvaran för e-postsystemet. Arbetet går enligt planerna och få hinder har hittills dykt upp på vägen.

Arbetet har till största delen varit:

* Styrning av IMAP/POP3/SMTP-sessioner. Icke-migrerade domäner skall till vår gamla miljö, medan migrerade domäner skall till den nya miljön.

* Aktivering av antispam och antivirus skall ske via uppdaterad mjukvara. Integreringen av detta in i våra filtreringsservrar (de som bearbetar e-post innan leverans till slutkonto)

* Backup/restore av e-postkonton och domäner.

* Plugins såsom hantering av förbestämt utrymme, sortering av meddelanden beroende på deras headers (tex spamfiltrering), statistik, frånvaromeddelanden mm.

* Integrering i kundzonen.

* Migreringsverktyg för snabb och smidig migrering.

Stora delar av detta arbetet är slutfört och vi kommer inom kort att testmigrera interna konton för att hitta eventuella hinder i migreringsfasen.  Går detta bra så kommer vi efter det att börja migrera kundkonton.

 

Uppdatering 2014-02-20:

Vi vill återigen börja med att be om ursäkt för att e-posttjänsten för närvarande kan vara långsam och stundtals svår att nå för vissa kunder.

Teknikerna har jobbat med den nya hård- och mjukvaran den senaste tiden samtidigt som man har gjort förbättringar i den nuvarande miljön.

Vi utökade vår spamfiltrering den 10/2 och kan nu i ett tidigare skede stoppa allt fler spammeddelanden från att nå kunder hos oss. Med hjälp av dessa nya filtreringsmetoder gick vi från runt 6 blockerade meddelanden per sekund till medeltalet 110-120 meddelanden beroende på tidpunkt. Arbetet med att förbättra dessa filter ytterligare fortgår.

spamgraf20140221


Det sker dock intermittenta lasttoppar på systemet vilket medför att det stundtals fortfarande kan vara långa svarstider för kunder framförallt på webbmailen och e-postkonton med många meddelanden i inkorgen.

Det nya systemet testas just nu internt, bland annat nya spam- och antivirus-filter sätts upp och testas av tekniker och vi hoppas att inom kort börja migrera kunder till detta uppdaterade system för att slutligen vara klara inom den förutsatta tvåmånadersperioden.

Från supportens håll har man kunnat notera att e-postklienter är att föredra i nuläget då dessa inte utför lika mycket arbete mot e-postservrarna som webbmail-klienten gör.

Om en e-postklient konstant ger ett felmeddelande att servern inte svarar eller något annat felmeddelande har support också noterat att man kan lösa detta genom att ta bort och lägga till kontot igen i sin e-postklient om du använder IMAP. Ta backup innan detta görs med POP3!

 

2014-02-06: De senaste veckorna så har vi dessvärre haft störningar på delar av vår e-posttjänst. Detta har medfört att det just nu kan vara svårt att logga in i sitt e-postkonto under framförallt dagtid och väl inloggad så kan det förekomma långa svarstider framförallt i stora e-postkonton.

Våra tekniker har under den här tiden arbetat med att felsöka och åtgärda detta.

Den primära orsaken är att antalet inkommande spam-meddelanden har ökat extremt kraftigt  under den senaste perioden från 5-10 inkommande e-postmeddelanden per sekund till ca 160 meddelanden i sekunden.


Detta medför att vi har fått ett tiodubblat tryck på kort tid på våra servrar som hanterar eposten och där det  nu visat sig primärt vara lagringen som inte kan hantera den takt av meddelanden som inkommer och ska behandlas. Detta har medför att inloggningar nekas och väl inloggad så kan det förekomma längre svarstider än normalt.

För att tackla den snabbt ökande spam-vågen har vi påbörjat arbetet med att både bygga ut och bygga om vårt e-postsystem med ny mjukvara och utökad hårdvara. Då detta är ett tidskrävande arbete vidtar vi löpande en mängd  åtgärder för att förbättra situationen fram tills dess att ombyggnaden är helt färdig vilket beräknas ta ca 2 månader från dagens datum.

 Vi kommer kontinuerligt att uppdatera här i inlägget de steg vi tar och när vi öppnar den nya miljön för eventuella betatestare.

Återigen beklagar vi att detta drabbat er kunder. Vi gör allt i vår makt för att åtgärda detta så fort som möjligt.

Vänligen observera att supporten ej har mer information att ge än denna. 

 

 
Inlägg publicerat 2014-02-06 av Loopia Drift


Visa historiska inlägg

Diners Club American Express Mastercard SecureCard VISA Verified by Visa