Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Planerat nätverksunderhåll på VPS-plattformen

Avklarat

Den 29 maj så kommer det att ske ett nätverksunderhåll för vår VPS-plattform. Underhållet planeras pågå mellan 00:00 och 02:00. Det beräknas bli flera kortare avbrott under tiden för underhållet.

Driftstörning, MySQL-server S443

Avklarat

2015-05-26 00:20: En driftstörning har uppstått på MySQL-servern s443.loopia.se, felsökning pågår.

2015-05-26 00:40: Servern är åter i normal drift.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 27:e maj så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Underhåll .se och .nu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 27:e maj så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Planerat underhåll på VPS-plattformen

Avklarat

Den 28 maj så kommer det att ske ett underhåll för vår VPS-plattform. Underhållet planeras pågå mellan 00:00 och 06:00. En nertid på cirka 30 minuter per VPS är planerad. Varje VPS kommer även att startas om i samband med underhållet.

Driftstörning MS SQL

Avklarat

2015-05-16 05:06: Vi har för tillfället en driftstörning på vår MS SQL-tjänst. Felsökning pågår.

2015-05-16 05:29: Tjänsten är åter i normal drift.