Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Uppgradering Windows-plattformen

Planerat driftunderhåll

Vi har nu påbörjat vår uppgradering av Windowsplattformen för kunder som kör klassisk ASP och .NET 2.0

Den teknik som plattformen idag körs på når dessvärre sin end-of-life den här sommaren och vi kommer då att migrera samtliga kunder till vår nya Windows-plattform.

Målet är att samtliga sidor på den gamla plattformen ska migreras utan nedtid och insats från kund men det finns två funktioner som idag endast finns på den gamla plattformen. Dessa kommer i samband med migreringen att upphöra då det ej längre finns stöd för dem:

Lösenordsskydd:

Den nya plattformen har ej stöd för lösenordsskydd via Loopia Kundzon då denna teknik dessvärre också når end-of-life i samband med i uppgradering.

Om du idag har lösenordsskyddat delar eller hela din sida via funktionen i din Loopia Kundzon måste du nu byta ut detta skydd.

Har du idag en webbplats med enbart HTML-sidor kan du via din Loopia Kundzon byta till vår UNIX-plattform eller kontakta vår support för assistans.

Har du idag en .NET-sida på den gamla plattformen så kan du med hjälp av följande guide skapa ett lösenordsskydd: https://msdn.microsoft.com/en-us/expression/cc964293.aspx

Databaskopplingar via DSN

Denna teknik stöds ej heller längre utan nuvarande databaskopplingar måste bytas till OLEDB.

Exempelkod med felhantering där du bara behöver lägga in dina egna parametrar finna att ladda hem här https://support.loopia.se/wiki/Koppla_ASP_till_databas

Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt vänta med att migrera de webbplatser som använder dessa två tjänster. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till samtliga dessa kunder som vi upptäcker under migreringen.

E-postutskick 

Det kommer ej längre vara möjligt att skicka e-post utan autentisering från den nya plattformen. E-postmeddelanden som skickas via webbsidor kommer i framtiden att behöva autentisera sig med en giltig e-postadress plus lösenord i den kod som skickar e-postmeddelanden.

Man skickar då e-posten autentiserad via våra SMTP-servrar och minskar därmed risken att fasta i spamfilter.

Vi kommer att uppdatera det här inlägget i takt med att arbetet fortgår.

Driftstörning telefonväxel

Avklarat

2015-03-24 16:40: Vi har just nu en driftstörning på vår telefonväxel. Ni kan givetvis kontakta supporten per e-post som normalt på support@loopia.se. Tekniker felsöker.

2015-03-24 19:10: Störningen är nu löst och ni kan åter nå vår support via telefon.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 25:e mars så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 05:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Migrering av .be-domäner

Avklarat

Onsdagen den 25:e mars så kommer vi att påbörja migreringen för .be-domäner från Active24 till Ascio. Arbetet planeras pågå från och med 09:00. Under migreringen kan namnserverbyten och whois-uppdateringar för denna toppdomän inte göras. Detta inlägg kommer att uppdateras när underhållet är slutfört.

Mer information om migreringen finns på våran blogg.

Schemalagd körning

Avklarat

2015-03-18 03:01: En störning har uppstått i tjänsten schemalagd körning. Tekniker undersöker.

2015-03-18 03:31: Tjänsten är åter i normal drift. Vi ber om ursäkt för störningen.