Driftstörning nätverk

Avbrott

2015-04-18 02:30: Vi har störningar på närverket vilket påverkar våra tjänster periodiskt. Tekniker jobbar med att lösa detta.

Fördröjning på processning av statistik

Avbrott

2015-01-12: Dessvärre är det just nu en större störning på processen som överför statistikdata från webbservrar till statistiksystemet

Tekniker jobbar med att lösa detta men dessvärre så är det ett större arbete och vi kan i nuläget ej ge ett datum när statistikfunktionen åter är i synk.

Om du är i akut behov av statistikdata så skulle vi rekommendera tex Google Analytics som är en kostnadsfri statistiktjänst du kan använda för din sida:

http://www.google.com/analytics/

 

Uppgradering Windows-plattformen

Planerat driftunderhåll

Vi har nu påbörjat vår uppgradering av Windowsplattformen för kunder som kör klassisk ASP och .NET 2.0

Den teknik som plattformen idag körs på når dessvärre sin end-of-life den här sommaren och vi kommer då att migrera samtliga kunder till vår nya Windows-plattform.

Målet är att samtliga sidor på den gamla plattformen ska migreras utan nedtid och insats från kund men det finns två funktioner som idag endast finns på den gamla plattformen. Dessa kommer i samband med migreringen att upphöra då det ej längre finns stöd för dem:

Lösenordsskydd:

Den nya plattformen har ej stöd för lösenordsskydd via Loopia Kundzon då denna teknik dessvärre också når end-of-life i samband med i uppgradering.

Om du idag har lösenordsskyddat delar eller hela din sida via funktionen i din Loopia Kundzon måste du nu byta ut detta skydd.

Har du idag en webbplats med enbart HTML-sidor kan du via din Loopia Kundzon byta till vår UNIX-plattform eller kontakta vår support för assistans.

Har du idag en .NET-sida på den gamla plattformen så kan du med hjälp av följande guide skapa ett lösenordsskydd: https://msdn.microsoft.com/en-us/expression/cc964293.aspx

Databaskopplingar via DSN

Denna teknik stöds ej heller längre utan nuvarande databaskopplingar måste bytas till OLEDB.

Exempelkod med felhantering där du bara behöver lägga in dina egna parametrar finna att ladda hem här https://support.loopia.se/wiki/Koppla_ASP_till_databas

Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt vänta med att migrera de webbplatser som använder dessa två tjänster. Ett e-postmeddelande kommer att skickas till samtliga dessa kunder som vi upptäcker under migreringen.

E-postutskick 

Det kommer ej längre vara möjligt att skicka e-post utan autentisering från den nya plattformen. E-postmeddelanden som skickas via webbsidor kommer i framtiden att behöva autentisera sig med en giltig e-postadress plus lösenord i den kod som skickar e-postmeddelanden.

Man skickar då e-posten autentiserad via våra SMTP-servrar och minskar därmed risken att fasta i spamfilter.

Vi kommer att uppdatera det här inlägget i takt med att arbetet fortgår.

Störning på inloggning med BankID

Avklarat

2015-04-14 00:33: Vi har för närvarande en störning på inloggning med BankID. Inloggning med BankID är för närvarande inte möjlig, tekniker felsöker.

2015-04-14 06:10: Tjänsten är åter i normal drift.

Underhåll, Windowsservrar

Avklarat

2015-04-13: Vi kommer genomföra underhållsarbete på samtliga Windows-servrar torsdag morgon 2015-04-16. Underhållet kan kräva flera omstarter av servrarna och därmed kommer de under korta stunder att vara onåbara. Underhållet påbörjas 00:01 och beräknas vara klart innan 07:00.

2015-04-16 00:01: Arbetet påbörjas.

2015-04-16 00:30: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 01:00: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 01:30: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 02:00: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 02:30: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 03:00: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 03:30: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 04:00: Arbetet fortlöper som planerat.

2015-04-16 04:30: Arbetet avslutat.

Driftstörning MySQL S107

Avklarat

2015-04-10 14:30: Vi har just nu driftstörning på MySQL-server s107, felsökning pågår.

2015-04-10 15:10: Servern är nu åter i drift.

Nätverksstörning VPS-tjänster

Avklarat

2015-04-06 18:55: Vi har just nu en driftstörning som påverkar nätverket för VPS-tjänster. Felsökning pågår.

2015-04-06 21:05: Nätverket för VPS-tjänster fungerar med lägre prestanda än normalt.

2015-04-07 09:00: Prestandan är åter normal.

Fördröjning av uppdatering i DNS

Avklarat

2015-04-06 12:45: Vi har just nu en fördröjning när det gäller uppdateringar av DNS-data. Driftstörningen påverkar bara ändringar som begärts idag, vilka kommer processas med fördröjning.

2015-04-06 13:00: DNS-uppdateringar processas nu normalt.