Driftstörning, MySQL server S512

Avklarat

2016-02-07 00:10: En störning har uppstått på mysql-server s512. Tjänsten är för närvarande otillgänglig. Tekniker felsöker.

2016-02-07 00:51: Tjänsten är åter tillgänglig.

Störning UNIX-Webb

Avklarat

2016-02-01 14:30: Vi har för närvarande en störning som påverkar UNIX Webservrar s529, det medför att sidor på denna server just nu kan ha långa svarstider. Felsökning pågår

2016-02-01 15:00: Störningen är nu avhjälpt.

Underhåll, lagring av kundwebsites

Avklarat

2016-02-01: Vi planerar en uppgradering av lagringssystemet som används för kundernas websites. Arbetet innebär avbrott i webbtjänsten för samtliga websites, vilket innebär att din website kommer stundvis ej synas på Internet. På grund av arbetets natur är det svårt att ge tydligt besked när och hur länge avbrotten kommer att vara, men vår planering har fokus på att arbetet skall genomföras korrekt och med kort total tid som tjänsten inte är tillgänglig. Underhållet startar strax efter midnatt natten till onsdagen den 3e februari och beräknas pågå fram till 07:00. En eller fler gånger under denna tid kommer tjänsten att vara otillgänglig. Vi kommer att uppdatera driftbloggen.se med ytterligare information varefter arbetet genomförs, och indikera vilka tider som tjänsten ej är tillgänglig.

2016-02-03 00:05: Arbetet påbörjas. Notera att även FTP-tjänsten påverkas av detta arbete.

2016-02-03 00:10: Påverkande del av arbetet påbörjas.

2016-02-03 00:30: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 01:00: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 01:30: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 02:00: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 02:30: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 03:00: Arbetet fortlöper.

2016-02-03 03:15: Alla tjänster skall nu vara tillgängliga igen.

UNIX Web

Avklarat

2016-01-29 15:25: Vi har för närvarande en störning som påverkar UNIX Webservrarna s446, s439, s447, felsökning pågår
2016-01-29 15:55: Störningen är åtgärdad.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 27:e januari så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.