Underhåll .se och .nu-domäner

Planerat driftunderhåll

Onsdagen den 2:e december så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Avveckling statistik

Planerat driftunderhåll

Vid lanseringen av vår statistiktjänst var efterfrågan hög. Den har dock avtagit med tiden och fler och fler kunder har istället valt att använda statistikverktyget Google Analytics.

Vår statistiktjänst har dessutom inte fungerat som den ska under en längre tid, vilket gjort att den inte längre uppfyller de kvalitetskrav vi ställer på samtliga utav våra produkter. Vi ber om ursäkt för det besvär detta medfört dig som kund hos oss.

Baserat på detta har vi beslutat att helt avveckla vår statistiktjänst från och med årsskiftet 2015/2016 och istället rekommendera Google Analytics för din framtida statistik. Med Google Analytics kan du snabbt och enkelt mäta din försäljning och få en aktuell inblick i hur besökarna använder din hemsida, hur de hittar dit samt hur du lockar dem tillbaka.

Den statistik som hittills samlats in kan levereras vid förfrågan, dock måste denna förfrågan ha inkommit till support@loopia.se senast 2015-12-31 för att kunna tillgodoses.

Vi ber återigen om ursäkt för det besvär detta medför dig som kund hos oss.

 

Störning Sitebuilder

Avklarat

2015-11-23 11:28:  Vi har för närvarande en driftstörning på vår Sitebuilder. Tekniker arbetar för att åtgärda felet.

2015-11-23 14:13: Tjänsten är åter i normal drift.

2015-11-24 10:00: Dessvärre har gårdagens störning återuppstått. Det medför att det kan vara svårt att nå sidor i Sitebuilder både i redigering och publiceringsläget. Tekniker arbetar för att åtgärda felet.

2015-11-24 12:00: Felet är lokaliserat och tekniker utför nu åtgärder. Det medför att Sitebuilder just nu kan vara otillgänglig under perioder av eftermiddagen.

2015-11-25 06:00: Felet ska nu vara avhjälpt och sidor i Sitebuilder ska åter fungera som normalt.

Underhåll .se och .nu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 25:e november så kommer det att ske ett underhåll för .se-domäner och .nu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 21:00 och 02:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för dessa toppdomäner göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Underhåll .eu-domäner

Avklarat

Onsdagen den 25:e november så kommer det att ske ett underhåll för .eu-domäner. Underhållet planeras pågå mellan 06:00 och 09:00. Under denna period kan beställningar inte genomföras och inte heller ändringar för denna toppdomän göras. Beställningar som inkommer under tidsperioden kommer att genomföras efter det att underhållet är avslutat.

Driftstörning Unix

Avklarat

2015-11-22 21:50: En driftstörning har uppstått på webbservern s241, felsökning pågår.

2015-11-22 22:19: Servern är åter i normal drift.

Driftstörning domänsök och registreringar

Avklarat

2015-11-20 08:00: En av våra domänleverantörer har sedan tidigare under morgonen störningar i deras system. Detta påverkar domänadministration, domänsök och registreringar för dessa toppdomäner hos oss.

2015-11-20 08:25: Driftstörningen är över.

Planerat underhåll Windows

Avklarat

2015-10-19: För att färdigställa gårdagens arbete behöver vi utföra ytterligare ett planterat underhåll av samtliga Windows-servrar imorgon med start 05:00. Arbetet beräknas vara slutfört innan 07:00.

Planerat underhåll Windows

Avklarat

2015-10-18: Vi kommer att utföra ett planterat underhåll av samtliga Windows-servrar imorgon med start 05:00. Arbetet beräknas vara slutfört innan 07:00.